Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.10.2017

ZMLUVA O PRIPOJENÍ žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000741669L

051/2017

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

29.09.2017

Zmluva o nájme športového areálu

050/2017

150,00 EUR

Šport do Košíc a na Východ

Obec Rudňany

28.09.2017

Žiadosť a akceptácia žiadosti číslo zmluvy 24ZVS0000651074G

049/2017

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

28.09.2017

Žiadosť a akceptácia žiadosti číslo zmluvy 24ZVS00004573510

048/2017

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

27.09.2017

ZMLUVA O PRIPOJENÍ do distribučnej siete číslo zmluvy: 24ZVS00007411678

047/2017

Neuvedené

Obec Rudňany

Východoslovenská distribučná, a.s.

19.09.2017

Akceptácia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

046/2017

Neuvedené

Obec Rudňany

Východoslovenská distribučná, a.s.

31.08.2017

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP

045/2017

2 000,00 EUR

ROZVOJ SPIŠA, n.o.

Obec Rudňany

31.08.2017

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP

044/2017

2 000,00 EUR

ROZVOJ SPIŠA, n.o.

Obec Rudňany

23.08.2017

Zmluva o dielo

043/2017

178 678,06 EUR

AIT, s.r.o.

Obec Rudňany

10.08.2017

Zmluva o združenej dodávke plynu

042/2017

Neuvedené

innogy Slovensko s.r.o.

Obec Rudňany

25.07.2017

Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260620C/2017

041/2017

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

20.07.2017

Zmluva o združenej dodávke plynu

040/2017

Neuvedené

Obec Rudňany

innogy Slovensko s.r.o.

14.07.2017

Kúpna zmluva

039/2017

182,00 EUR

Mgr. Lukáš Bodziony rod. Bodziony Mgr. Lucia Bodzionyová rod. Lazorová

Obec Rudňany

10.07.2017

Mandátna zmluva

038/2017

1 000,00 EUR

eBIZ Consulting s.r.o.

Obec Rudňany

10.07.2017

DOHODA číslo 55/§ 52/2017/NP PZ VAOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnost' formou menších obecných služieb obci

037/2017

Neuvedené

Obec Rudňany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

29.06.2017

Kúpna zmluva

036/2017

800,00 EUR

Ján Suchý

Obec Rudňany

29.06.2017

ZMLUVA č. 37615 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 0bčianskeho zákonníka

035/2017

3 000,00 EUR

Obec Rudňany

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

29.06.2017

Dodatok č. 19 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002W-18

034/2017

Neuvedené

Brantner Nová s.r.o.

Obec Rudňany

28.06.2017

Akceptácia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS00006273077

033/2017

Neuvedené

Obec Rudňany

Východoslovenská distribučná, a.s.

26.06.2017

Zmluva o umeleckom účinkovaní na kultúrnom podujatí

032/2017

60,00 EUR

FS JAMNIČAN

Obec Rudňany

20.06.2017

Kúpna zmluva č. 0557/3030/2017

031/2017

48,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

16.06.2017

Zmluva o spolupráci číslo: USVRK-OIP-2017/000578-002

030/2017

Neuvedené

Obec Rudňany

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

15.06.2017

Zmluva o dielo č. Z201727584_Z

029/2017

48 999,00 EUR

C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Obec Rudňany

12.06.2017

Zmluva o spolupráci číslo: USVRK-OIP-2017/000578-001

028/2017

Neuvedené

Obec Rudňany

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

05.06.2017

Dodatok č. 2/2017 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 01.05.2011

027/2017

15 715,94 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Rudňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: