Navigácia

Obsah

Lesné a pasienkové spoločenstvo Zapálenica Rudňany, pozemkové spoločenstvo

pasienky

Sídlo pozemkového spoločenstva:
Rudňany 339, 053 23 Rudňany
 

Identifikačné číslo organizácie:
4235765
 

 

 

 

Výbor pozemkového spoločenstva:

 

Predseda pozemkového spoločenstva:                     JUDr. Vladislav CHROUST  
                                                                                   vlado.chroust@gmail.com            

Podpredseda pozemkového spoločenstva:               Vladimír KRAJŇÁK
Členovia výboru pozemkového spoločenstva:          Jozef KUMOROVITZ 
                                                                                           Vladimír STEINER
                                                                                           Štefan KREMPASKÝ

 

Členovia dozornej rady pozemkového spoločenstva:

 

Predseda dozornej rady:                                                  Ing. Marta ĎURŠOVÁ
Členovia dozornej rady:                                                Ing. Dušan KRAJŇÁK  
                                                                                    Jozef STANISLAV                                  

 

Výkonným a štatutárnym orgánom pozemkového spoločenstva je výbor pozemkového spoločenstva.

 

Za výbor pozemkového spoločenstva koná navonok predseda pozemkového spoločenstva.

 

Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor pozemkového spoločenstva predpísaná písomná forma a na účtovné operácie, je potrebný podpis predsedu pozemkového spoločenstva a aspoň jedného ďalšieho člena výboru pozemkového spoločenstva.

 

Pozemkové spoločenstvo nevykonáva inú podnikateľskú činnosť podľa §19 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

 

DOKUMENTY:

  1. Aktuálny výpis z registra pozemkových spoločenstiev
  2. Stanovy pozemkového spoločenstva
  3. Zmluva o pozemkovom spoločenstve
  4. Pozvánka na zhromaždenie
  5. Kandidatúra na voľby do orgánov Lesného a pasienkového spločenstva Zapálenica Rudňany, pozemkové spoločenstvo

 

Katastrálne územie:  Rudňany
 

Listy vlastníctva:

č. 104 - LP                                                           
č. 54 - LP                                                             
č. 1136 - TTP                                                       
č. 903 - LP, TTP                                                   
č. 201 - LP
č. 945 - LP
č. 116 - TTP, ZP, OP, OS, Z
č. 975 - LP
č. 168 - TTP
č. 213 - LP, TTP
č. 725 - LP, TTP
č. 978 - LP
č. 987 - TTP
č. 976 - LP
č. 986 - TTP
č. 967 - LP
č. 499 - TTP
č. 968 - LP
č. 982 - TTP
č. 969 - LP
č. 983 - TTP 
č. 970 - LP
č. 984 - TTP
č. 971 - LP
č. 228 - TTP
č. 699 - LP, TTP
č. 973 - LP, TTP
č. 974 - LP
č. 229 - TTP
č. 62 - LP
č. 985 - TTP
č. 310 - LP, TTP
č. 915 - LP
č. 916 - TTP
č. 772 - LP, TTP
č. 906 - LP
č. 907 - TTP
č. 980 - LP
č. 988 - TTP
č. 981 - LP
č. 989 - TTP