Navigácia

Obsah

Obecný časopis

logo

Vydáva Obec Rudňany - nepredajné.
Evidenčné číslo: EV 3043/09/ISSN 1339-0422

Zodpovedný redaktor: Ing. Mária Malecová

Redakčná rada:
Mgr. Tatiana Hozzová

Mgr. Lucia Bodzioniová
Mgr. Katarína Duľová
Barbora Slaninová


Adresa redakcie: Obecný úrad Rudňany č.234, 053 23 Rudňany, IČO: 00329533, tel (fax).: +421 53 4499102 , klapka +421 53 4170125

E-mail:  horizont@rudnany.sk, obec@rudnany.sk, 

Vychádza v náklade 700 výtlačkov.
 

Sadzba a tlač: Ing. Ľuboš HLADT - ACE MEDIA, reklamná agentúra    

Rok 2019

Horizont č. 8/2019

Horizont_8_2019.pdf Stiahnuté: 37x | 18.10.2019

Horizont č. 7/2019

Horizont_7_2019.pdf Stiahnuté: 123x | 23.09.2019

Horizont č. 6/2019

Horizont_6_2019.pdf Stiahnuté: 233x | 05.08.2019

Horizont č. 5/2019

Horizont_5_2019.pdf Stiahnuté: 377x | 19.06.2019

Horizont č. 4/2019

Horizont_4_2019.pdf Stiahnuté: 289x | 14.05.2019

Horizont č. 3/2019

Horizont_3_2019.pdf Stiahnuté: 328x | 15.04.2019

Horizont č. 2/2019

Horizont_2_2019.pdf Stiahnuté: 320x | 27.03.2019

Horizont č. 1/2019

Horizont_1_2019.pdf Stiahnuté: 447x | 22.02.2019

Rok 2018

Horizont č. 10/2018

Horizont_10_2018.pdf Stiahnuté: 493x | 18.12.2018

Horizont č. 9/2018

Horizont_9_2018.pdf Stiahnuté: 431x | 26.11.2018

Horizont č. 8/2018

Horizont_8_2018.pdf Stiahnuté: 453x | 29.10.2018

Horizont č. 7/2018

Horizont_7_2018.pdf Stiahnuté: 504x | 10.10.2018

Horizont č. 6/2018

Horizont_6_2018.pdf Stiahnuté: 768x | 27.06.2018

Horizont č. 5/2018

Horizont_5_2018.pdf Stiahnuté: 829x | 24.05.2018

Horizont č. 4/2018

Horizont_4_2018.pdf Stiahnuté: 677x | 27.04.2018

Horizont č. 3/2018

Horizont_3_2018.pdf Stiahnuté: 699x | 13.03.2018

Horizont č. 2/2018

Horizont_2_2018.pdf Stiahnuté: 710x | 14.02.2018

Horizont č. 1/2018

Horizont_1_2018.pdf Stiahnuté: 647x | 22.01.2018

Rok 2017

Horizont č. 10/2017

Horizont_10_2017.pdf Stiahnuté: 501x | 18.12.2017

Horizont č. 9/2017

Horizont_9_2017.pdf Stiahnuté: 504x | 20.11.2017

Stránka