Navigácia

Obsah

Obecný časopis

logo

Vydáva Obec Rudňany - nepredajné.
Evidenčné číslo: EV 3043/09/ISSN 1339-0422

Zodpovedný redaktor: Ing. Mária Malecová

Redakčná rada:
Mgr. Tatiana Hozzová

Mgr. Lucia Bodzioniová
Mgr. Katarína Duľová
Barbora Slaninová


Adresa redakcie: Obecný úrad Rudňany č.234, 053 23 Rudňany, IČO: 00329533, tel (fax).: +421 53 4499102 , klapka +421 53 4170125

E-mail:  horizont@rudnany.sk, obec@rudnany.sk, 

Vychádza v náklade 700 výtlačkov.
 

Sadzba a tlač: Ing. Ľuboš HLADT - ACE MEDIA, reklamná agentúra    

Rok 2020

Horizont č. 3/2020

Horizont-Marec_2020.pdf Stiahnuté: 90x | 10.03.2020

Horizont č. 2/2020

Horizont-Február_2020.pdf Stiahnuté: 219x | 12.02.2020

Horizont č. 1/2020

Horizont-Január_2020.pdf Stiahnuté: 163x | 20.01.2020

Rok 2019

Horizont č. 10/2019

Horizont_10_2019.pdf Stiahnuté: 286x | 13.12.2019

Horizont č. 9/2019

Horizont_9_2019.pdf Stiahnuté: 237x | 13.11.2019

Horizont č. 8/2019

Horizont_8_2019.pdf Stiahnuté: 278x | 18.10.2019

Horizont č. 7/2019

Horizont_7_2019.pdf Stiahnuté: 275x | 23.09.2019

Horizont č. 6/2019

Horizont_6_2019.pdf Stiahnuté: 364x | 05.08.2019

Horizont č. 5/2019

Horizont_5_2019.pdf Stiahnuté: 477x | 19.06.2019

Horizont č. 4/2019

Horizont_4_2019.pdf Stiahnuté: 362x | 14.05.2019

Horizont č. 3/2019

Horizont_3_2019.pdf Stiahnuté: 389x | 15.04.2019

Horizont č. 2/2019

Horizont_2_2019.pdf Stiahnuté: 379x | 27.03.2019

Horizont č. 1/2019

Horizont_1_2019.pdf Stiahnuté: 510x | 22.02.2019

Rok 2018

Horizont č. 10/2018

Horizont_10_2018.pdf Stiahnuté: 550x | 18.12.2018

Horizont č. 9/2018

Horizont_9_2018.pdf Stiahnuté: 497x | 26.11.2018

Horizont č. 8/2018

Horizont_8_2018.pdf Stiahnuté: 498x | 29.10.2018

Horizont č. 7/2018

Horizont_7_2018.pdf Stiahnuté: 573x | 10.10.2018

Horizont č. 6/2018

Horizont_6_2018.pdf Stiahnuté: 824x | 27.06.2018

Horizont č. 5/2018

Horizont_5_2018.pdf Stiahnuté: 880x | 24.05.2018

Horizont č. 4/2018

Horizont_4_2018.pdf Stiahnuté: 720x | 27.04.2018

Stránka