Navigácia

Obsah

Archiv - zmluvy

Rok 2015

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností (zverejnené 3.11.2015)

LIVONEC, s.r.o.,odštepný závod Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

2015-11-03-122527-dohoda_o_postupeni_a_prevzati_prav_a_povinnosti.pdf Stiahnuté: 236x | 12.11.2015

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy číslo zmluvy: 24ZVS 00007177776 (zverejnené 3.11.2015)

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice

2015-11-03-100711-zmluva_o_pripojeni_ziadatela_do_distribucnej_sustavy_3_11.pdf Stiahnuté: 160x | 12.11.2015

DOHODA č. 42/2015/§ 54 - ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niekt

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

2015-11-03-100500-dohoda_c_42_2015___54_o_poskytnuti_financneho_prispevku_na_podporu_vytvorenia_pracovnych_miest_pre_znevyhodnenych_uoz (1).pdf Stiahnuté: 178x | 12.11.2015

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie (zverejnené 30.10.2015)

Základná škola Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

2015-10-30-092707-dodatok_c_2_k_zmluve_o_poskytovani_financnych_prostriedkov_na_zaujmove_vzdelavanie_zs (1).pdf Stiahnuté: 202x | 12.11.2015

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie (zverejnené 26.10.2015)

CVČ pri ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

2015-10-26-144228-dodatok_c_2_k_zmluve_o_poskytovani_financnych_prostriedkov_na_zaujmove_vzdelavanie.pdf Stiahnuté: 220x | 12.01.2016

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest číslo ZLP-2015-1098/OPIS

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Bratislava

2015-10-15-144551-Zmluva_o_pripojeni_k_Informacnemu_systemu_Datoveho_centra_obci_a_miest.pdf Stiahnuté: 231x | 09.11.2015

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201527180_Z - Deratizácia a dezinsekcia bytových, nebytových priestorov a deratizácia verejných priestranstiev.

ASANARATES s.r.o., Košice

2015-10-12-110525-Pr__loha_c.3__Zmluva_c._Z201527180_Z.pdf Stiahnuté: 221x | 09.11.2015

Zmluva o dielo č. Z201526695_Z - Dodávka a montáž plastových okien a dverí.

OBLOK s.r.o., Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves

2015-10-07-133846-Pr__loha_c.3__Zmluva_c._Z201526695_Z.pdf Stiahnuté: 295x | 07.10.2015

Kúpna zmluva č. Z201525514_Z

Jozef Nendza, Šarišské Dravce

2015-09-30-114359-Pr__loha_c.3__Zmluva_c._Z201525514_Z.pdf Stiahnuté: 189x | 30.09.2015

DOHODA č.01/2015/23 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica

2015-09-30-115548-Dohoda_1_2015_23_o_poskytnuti_prispevku_z_Mimoriadneho_fondu_lesov_Slovenskej_republiky.pdf Stiahnuté: 227x | 30.09.2015

Zmluva o dielo č. Z201522474_Z - Asfaltovanie spevnenej plochy pri obytnom dome a oprava povrchu miestnej komunikácie.

STRABAG s.r.o., Bratislava

2015-09-09-105425-Pr__loha_c.3__Zmluva_c._Z201522474_Z.pdf Stiahnuté: 234x | 09.09.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov Číslo: 3slOO/BRKO/2014/0-l

Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves

2015-09-07-131436-Dodatok_c_1_k_Zmluve_o_poskytovani_sluzieb_pri_zbere_biologicky_rozlozitelnych_kuchynskych_a_restauracnych_odpadov.pdf Stiahnuté: 188x | 07.09.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov Číslo: 3slOO/BRKO/2014/0-l

Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves

2015-09-07-131436-Dodatok_c_1_k_Zmluve_o_poskytovani_sluzieb_pri_zbere_biologicky_rozlozitelnych_kuchynskych_a_restauracnych_odpadov.pdf Stiahnuté: 217x | 07.09.2015

Zmluva o dielo č. NSWD-008-07-2015-SK

Galileo Corporation s.r.o. , Bratislava

2015-08-25-174921-Zmluva_o_dielo.pdf Stiahnuté: 198x | 25.08.2015

Kúpna zmluva č. Z201518801_Z

JURIGA spol. s r.o., Bratislava

2015-08-10-090343-Pr__loha_c.3__Zmluva_c._Z201518801_Z.pdf Stiahnuté: 184x | 10.08.2015

Dodatok č. 2/2015 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 01.05.2011

Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves

2015-08-10-093730-Dodatok_c_2_k_Zmluve_c_2_2011_o_zabezpecovani_poskyotvania_socialnej_sluzby.pdf Stiahnuté: 187x | 10.08.2015

Zmluva o dielo č. Z201516821_Z - Rekonštrukcia miestnej komunikácie

STRABAG s.r.o., Bratislava

2015-08-03-085100-Pr__loha_c.3__Zmluva_c._Z20157400_Z.pdf Stiahnuté: 175x | 03.08.2015

Dodatok č. 4 k zmluve o termínovanom úvere č. 2071/2005/UZ

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava

2015-08-03-072019-Dodatok_c_4_k_zmluve_o_terminovanom_uvere_c_2071_2005_UZ.pdf Stiahnuté: 188x | 03.08.2015

DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka

Občianske združenie Femina Spiš, Spišská Nová Ves

2015-07-24-105021-Darovacia_zmluva_Femina_Spis.pdf Stiahnuté: 186x | 24.07.2015

Zmluva o dielo č. Z201515816_Z - Dodávka a montáž plastových okien - dom smútku.

Tomáš Loy - PRYMÁT, Fričkovce

2015-07-17-101903-Pr__loha_c.3__Zmluva_c._Z201515816_Z.pdf Stiahnuté: 175x | 17.07.2015

Stránka