Navigácia

Obsah

Referát ekonomický, účtovnícky a majetkový

 

Zodpovedá:  Anna Šteinerová

Kontakt:   tel.: 053/4170112

e-mail:      anna.steinerova@rudnany.sk

 

Dokumenty na stiahnutie:

 1. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rudňany
   
 2. Zásady obehu účtovných dokladov (pdf.)
   
 3. Rozpočet obce na roky 2011 - 2013 (.pdf)
   
 4. Programový rozpočet obce na roky 2011 - 2013 (.pdf)
   
 5. Rozpis rozpočtu na prenesené a originálne kompetencie na roky 2012 - 2014 (.pdf)
   
 6. Záverečný účet obce za rok 2011 (pdf.)
   
 7. Výročná správa k účtovnej závierke za rok 2011 (pdf.)
   
 8. Výročná správa konsolidujúcej účtovnej jednotky za rok 2011 (pdf.)
   
 9. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu 2011 - ciele (pdf.)
   
 10. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu 2011 - merateľné ukazovatele (pdf.)
   
 11. Rozpočet obce na roky 2012 - 2014 (.pdf)
   
 12. Programový rozpočet obce na roky 2012 - 2014 (.pdf)
   
 13. Záverečný účet obce za rok 2012 (pdf.)
   
 14. Výročná správa k účtovnej závierke za rok 2012 (pdf.)
   
 15. Záverečný účet obce za rok 2013 (pdf.)
   
 16. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu 2013 - ciele (pdf.)
   
 17. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu 2013 - merateľné ukazovatele (pdf.)
   
 18. Rozpočet obce na roky 2014 - 2016 (.pdf)
   
 19. Programový rozpočet obce na roky 2014 - 2016 (.pdf)
   
 20. Rozpis rozpočtu na prenesené a originálne kompetencie na roky 2014 - 2016 (.pdf)
   
 21. Rozpočtový harmonogram r. 2015 - 2016
   
 22. Rozpočet obce na roky 2015 - 2017
   
 23. Programový rozpočet na roky 2015-2017
   
 24. Rozpis návrhu rozpočtu na prenesené a originálne kompetencie
   
 25. Záverečný účet obce za rok 2014 (pdf.)
   
 26. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu 2014 - ciele (pdf.)
   
 27. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu 2014 - merateľné ukazovatele (pdf.)
   
 28. Záverečný účet za rok 2015 (pdf.)
   
 29. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu za rok 2015 - ciele
   
 30. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu za rok 2015 - merateľné ukazovatele
   
 31. Výročná správa konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Rudňany za rok 2015 
   
 32. Rozpočet obce na roky 2016 - 2018
   
 33. Programový rozpočet obce na roky 2016 - 2018
   
 34. Záverečný účet za rok 2016
   
 35. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu za rok 2016 - ciele
   
 36. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu za rok 2016 - merateľné ukazovatele
   
 37. Rozpočet obce na roky 2017 - 2019
   
 38. Programový rozpočet obce na roky 2017 - 2019
   
 39. Výročná správa konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Rudňany za rok 2016
   
 40. Záverečný účet za rok 2017
   
 41. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu za rok 2017 - ciele
   
 42. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu za rok 2017 - merateľné ukazovatele
   
 43. Rozpočet obce na roky 2018 - 2020
   
 44. Programový rozpočet obce na roky 2018 - 2020
   
 45. Rozpočet obce na roky 2019 - 2021
   
 46. Programový rozpočet obce na roky 2019 - 2021
   
 47. Záverečný účet za rok 2018
   
 48. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu za rok 2018 - ciele
   
 49. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu za rok 2018 - merateľné ukazovatele
   
 50. Rozpočet obce na roky 2020 - 2022
   
 51. Programový rozpočet obce na roky 2020 - 2022