Navigácia

Obsah

Referát stavebného úradu - spoločný stavebný úrad

 

Zodpovedá:   

Kontakt:   tel.:  053/4170144, 053/4499313

e-mail:  stavebny.urad@rudnany.sk

Deň

Hodiny
od - do

Obedňajšia
prestávka

Hodiny
od - do

Streda

07,00 – 11,30

11,30 – 12,30

12,30 – 16,30

Štvrtok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Dokumenty na stiahnutie
 

 1. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením. (.rtf)
   
 2. Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby. (.rtf)
   
 3. Žiadosť o stavebné povolenie (.rtf)
   
 4. Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie. (.rtf)
   
 5. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (.rtf)
   
 6. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. (.rtf)
   
 7. Ohlásenie drobnej stavby (.rtf)
   
 8. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác (.rtf)
   
 9. Prehlásenie odborného dozoru (.rtf)