Navigácia

Obsah

Referát stavebného úradu - spoločný stavebný úrad

 

Zodpovedá:   Mgr. Anna Mazurová

Kontakt:   tel.:  053/4170144, 053/4499313

e-mail:  stavebny.urad@rudnany.sk

Deň

Hodina
od - do

Obedňajšia prestávka

Hodina
od - do

Streda 07,00 - 11,30 11,30 - 12,30 12,30 - 16,30
Štvrtok 07,00 - 11,30 11,30 - 12,30 12,30 - 16,30

 

Dokumenty na stiahnutie
 

 1. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením. (.rtf)
   
 2. Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby. (.rtf)
   
 3. Žiadosť o stavebné povolenie (.rtf)
   
 4. Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie. (.rtf)
   
 5. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (.rtf)
   
 6. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. (.rtf)
   
 7. Ohlásenie drobnej stavby (.rtf)
   
 8. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác (.rtf)
   
 9. Prehlásenie odborného dozoru (.rtf)