Navigácia

Obsah

Terénna sociálna práca

 

TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK:

Mgr. Darina STANISLAVOVÁ

Mgr. Jana STANISLAVOVÁ

Mgr. Patrícia KIRÁĽOVÁ

Kontakt: telefón - 0917 095 874, 053 41 70 150

                 email:    terenna.praca@rudnany.sk

ASISTENT TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA:

Bc. Miroslava KOČÍKOVÁ

Lýdia MAJEROVÁ

 

 

plagát TSPplagát EU 

Cieľové skupiny terénnej sociálnej práce:

Zameranie terénnej sociálnej práce je na:

 

DOKUMENTY: