Navigácia

Obsah

Oznam  
"Všetky vkladané informácie až do 31.12.2015 sú zverejnené na podstránke - ARCHÍV - FZO (ľavý stĺpec stránky)."

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.01.2017

Dodatok č. 18 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002/V-18

082/2016

0,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Rudňany

02.01.2017

Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002/V-18 v znení dodatkov č. 1 až č. 18

081/2016

0,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Rudňany

21.12.2016

Z M L U V A o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí

080/2016

0,00 EUR

Ing. František Stanislav

Viacero obcí

20.12.2016

Zmluva o poskytnutí služby

079/2016

4 980,00 EUR

Jozef Tarajčák

Obec Rudňany

20.12.2016

Zmluva o poskytnutí služby

078/2016

4 983,00 EUR

Jozef DŽUBÁK TIP TOP

Obec Rudňany

19.12.2016

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 3.11.2014

077/2016

0,00 EUR

Obec Rudňany

Centrum volného času

19.12.2016

Zmluva o umeleckom účinkovaní na kultúrnom podujatí

076/2016

60,00 EUR

FS JAMNIČAN

Obec Rudňany

14.12.2016

Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 01.05.2011

075/2016

0,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Rudňany

14.12.2016

Dodatok č.l k rámcovej zmluve o poskytovaní výkonov a prác

074/2016

0,00 EUR

SABAR, s.r.o.

Obec Rudňany

05.12.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb

073/2016

0,00 EUR

Cleerio SK s.r.o.

Obec Rudňany

30.11.2016

Zmluva o poskytnutí služby.

072/2016

18,00 EUR

Slavomír Noga - MOSA

Obec Rudňany

29.11.2016

ZMLUVA O PRIPOJENÍ žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.: 24ZVS0000729975N

071/2016

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

14.11.2016

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

070/2016

103,00 EUR

Obec Rudňany

Cukráreň VIA GELATO

03.11.2016

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ POMOCI

069/2016

250,00 EUR

Obec Rudňany

JUDr. Marek Kúkelčík

02.11.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2016

068/2016

14 000,00 EUR

Obec Rudňany

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Rudňany

24.10.2016

Dodatok č. 1/2016 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 14. 11. 2014

067/2016

80,00 EUR

Obec Rudňany

Gymnázium Javorová 16

11.10.2016

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

066/2016

2 400,00 EUR

Ultima Ratio, s.r.o.

Obec Rudňany

05.10.2016

Dodatok č. 4/2016 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 01.05.2011 uzatvorenej na základe ustanovenia §8 odst.8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom po

065/2016

13 172,42 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Rudňany

04.10.2016

Zmluva č. 45/2016 o spolupráci na úseku školstva v prenesených a originálnych kompetenciách

064/2016

0,00 EUR

Spoločný školský úrad

Obec Rudňany

28.09.2016

DOHODA č. 49 /§ 50j/ NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

063/2016

2 623,38 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

15.08.2016

Zmluva číslo: 1010/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu

062/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Rudňany

15.08.2016

Zmluva číslo: 1009/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu

061/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Rudňany

15.08.2016

Zmluva číslo: 1008/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu

060/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Rudňany

15.08.2016

Zmluva číslo: 1007/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

059/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Rudňany

15.08.2016

Zmluva číslo: 1006/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

058/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Rudňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: