Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2018

DOHODA číslo 18/44/052/819

103/2018

podľa čl. II dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

19.12.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-110

102/2018

Neuvedené

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Rudňany

18.12.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu

101/2018

podľa cenníka služieb

Brantner Nova s.r.o.

Obec Rudňany

18.12.2018

Zmluva o reklame

100/2018

240,00 EUR

Profesionálny register s.r.o.

Obec Rudňany

17.12.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000457105F

99/2018

podľa cenníka služieb

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

17.12.2018

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácle (maloodber)

98/2018

podľa cenníka služieb

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Rudňany

14.12.2018

Zmluva o umeleckom účinkovaní na kultúrnom podujatí

97/2018

60,00 EUR

FS JAMNIČAN

Obec Rudňany

14.12.2018

Zmluva o dodávke plynu

96/2018

podľa cenníka služieb

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Rudňany

11.12.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000757048H

95/2018

podľa cenníka služieb

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

07.12.2018

Zmluva o dielo

94/2018

29 980,03 EUR

RAJ SK s.r.o.

Obec Rudňany

22.11.2018

Dodatok č. 5/2018 K Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

93/2018

39 804,43 EUR ročne

Spišská katolícka charita

Obec Rudňany

22.11.2018

Dodatok č. 1/2018 zmluvy o poskytovaní služieb

92/2018

130,00 EUR mesačne

Ing. Martin Macala

Obec Rudňany

22.11.2018

Zmluva o poskytnutí služby

91/2018

podľa cenníka služieb

Jozef DŽUBÁK TIP TOP

Obec Rudňany

22.11.2018

Zmluva o poskytnutí služby

90/2018

podľa cenníka služieb

Jozef Tarajčák

Obec Rudňany

20.11.2018

Dodatok č. 5/2018 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 3.11. 2014

89/2018

uvedené v článku II.

Centrum volného času

Obec Rudňany

20.11.2018

Dodatok č. 4/2018 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 14.11. 2014

88/2018

uvedené v článku II.

Gymnázium Javorová 16

Obec Rudňany

13.11.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (dodávka stavebných prác)

87/2018

cena sa nemení

SIBS MV s.r.o.

Obec Rudňany

06.11.2018

Zmluva o zabezpečení likvidácie nezákonne umiestneného odpadu.

86/2018

53 047,87 EUR

SIBS MV s.r.o.

Obec Rudňany

23.10.2018

ZMLUVA č. PHZ-OPKl-2018-002383 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

85/2018

28 481,52 EUR

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Rudňany

23.10.2018

Dodlatok k Zmluve o združenej dodávke elelektriny č. 5100260620C/2018

84/2018

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

23.10.2018

Akceptácia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

83/2018

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

18.10.2018

Príkazná zmluva

82/2018

900,00 EUR

Jozef Bankovič, skupina BANK-BAND

Obec Rudňany

08.10.2018

Zmluva o dielo č. 04/2018

81/2018

13 376,49 EUR

DGD Trade, s.r.o.

Obec Rudňany

01.10.2018

Zmluva č. 1/2018 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

80/2018

podľa čl. III zmluvy

SLNEČNÝ DOMOV - občianske združenie

Obec Rudňany

25.09.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania d'alších webhostingových služieb z 25.8.2015

79/2018

60,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Rudňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: