Navigácia

Obsah

Komisie

 

● Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

 ● Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

 ● Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda:   Mgr. Slavomír Sirko

Členovia:   Mgr. Štefan Súkeník, Marián Tešík, Milan Šarík, Erich Plešavský

 

 

Komisia bytová, zdravotná a sociálna

Predseda:    Bc. Martina Chovancová

Členovia:    Mgr. Jana Jánošíková, Mgr. Katarína Molčanová, Anna Stanislavová,

                     Ján Astaloš

 

 

Komisia pre kultúru, šport a školstvo

Predseda:    Milan Šarík

Členovia:    Mgr. Marián Vytykáč, Ján Bodnár, Ing. Marek Duľa, Mgr. Ľudmila Kučmová, 
                   Dagmara Mrovčáková, Jozef Comba, Ing. František Machovský

 

 

Komisia pre životné prostredie a výstavbu

Predseda:    Ing. Marek Duľa

Členovia:    Milan Šarík, Mgr. Peter Fischer, Jozef Duľa, 

                     Ing. František Machovský, Ján Astaloš, Cyril Meluš

 

Komisia pre rozpočet a majetok obce

Predseda:  Mgr. Lukáš Bodziony

Členovia:    Anna Šteinerová, Anastázia Melušová, Mária Milaniaková

                          Božena Cvengrošová  

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a kontroly

Predseda:    PhDr. Eva Krajňáková, PhD.

Členovia:    Ing. Marek Duľa, Martin Hozza

 

Komisia pre rómsku problematiku

Predseda:   Eduard Berky

Členovia:    Rudolf Horváth, Marek Horváth, Jozef Horváth, Igor Horváth, 

                      Viktor Dunka, Helena Dunková