Navigácia

Obsah

 PLÁN ZASADNUTÍ OcZ V ROKU 2020

        mesiac

       obecné zastupiteľstvo

január 27.1.
február --
marec 23.3.
apríl --
máj 25.5.
jún 29.6.
júl  
august  
september  
október  
november  
december