Navigácia

Obsah

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE RUDŇANY


Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
NÁVRH - Rozpočet obce na roky 2020 - 2022 29.11.2019 15.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenia obce - návrhy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
NÁVRH - Dodatok č.8 k VZN Obce Rudňany č.2/2013 zo dňa 20.marca 2013 28.11.2019 14.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenia obce - schválené

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č. 4/2019 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody - schválené 03.12.2019 19.12.2019

Ostatné