Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Marek Horváth, nar. 1986, bytom Rudňany 375

Vyvesené: 2. 12. 2020

Dátum zvesenia: 18. 12. 2020

Zodpovedá: Henrieta Zvarová

Späť