Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Patricius Pjontek, nar. 03.01.1977, bytom Rudňany

Vyvesené: 11. 9. 2019

Dátum zvesenia: 27. 9. 2019

Zodpovedá: Barbora Slaninová

Späť