Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania k povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením a stanovenie lehoty pre uplatnenie námietok - „Sanácia závalového pásma Poráč - Rudňany"

Vyvesené: 4. 9. 2019

Dátum zvesenia: 20. 9. 2019

Zodpovedá: Mgr. Anna Mazurová

Späť