Navigácia

Obsah

Materská škola 1

 

Riaditeľka školy:  p. Zlatica NOVÁKOVÁMaterská škola 1

Kontakt: tel.: +421 53 449 91 13

e-mail: msrudnany@gmail.com

Materská škola Zimné č. 89 , R u d ň a n y

 

 

 

O nás


MŠ započala prevádzku v novorekonštruovanej budove bývalej MŠ , ktorá píše svoju históriu od 17.3 .1972 ako MŠ a detské jasle v správe Železorudných baní Rudňany. Po zrušení a prechode škôl pod Školskú správu v SNV v roku 1993 boli zrušené jasle a následne i MŠ v roku 2004 už v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudňany. Dňa 3. septembra 2007 sa započala prevádzka po jednomesačnej rekonštrukcii dvojpodlažnej budovy s kapacitným využitím - 42 detí vo veku od 3 - 6 rokov, s celodennou prevádzkou v rozsahu potrieb zamestnaných rodičov. Poskytuje aj možnosť poldenného pobytu s dôrazom na zaškolenie detí rok pred povinnou školskou dochádzkou.

Je dvojpodlažnou budovou s využitím prízemia, kde sa nachádzajú dve šatne, sklad pomôcok, plynová kotolňa a poschodia, kde sa nachádzajú dve herne, spálňa s logiou, telocvičňa, dve soc. zariadenia, počítačová miestnosť, riaditeľňa, samostatná jedáleň a výdajňa stravy a sklad UP. Vykurovanie školy je plynové cez radiátory , zabezpečovanie teplej vody cez ohrev 4 ks akumulačných ohrievačov vody. Strava je pre deti zabezpečovaná zo ŠJ pri ZŠ  Rudňany dovozom.

Je účelovo zariadená s dobrým vybavením hračiek, UP a didaktickej techniky. V auguste 2013 bola zriadená na II. poschodí  trieda pre 8 detí, vo veku 2,5 – 3 roky, ktoré v priebehu roka dosiahnu vek 3 rokov a tak bude umožnené poskytnúť starostlivosť pre deti zamestnaných rodičov. Súčasná kapacita školy je 50 detí.

Okolie školy tvorí školská záhrada s bohato vybaveným telovýchovným zariadením, dvoma pieskoviskami a altánkom pre oddych detí a školský dvor s dopravným ihriskom.

Vzhľadom na lokalitu, v ktorej sa MŠ nachádza, je škola orientovaná na rozvoj kompetencií v oblasti enviromentálnej výchovy.

V MŠ pracuje 6 pedagogických pracovníčok vrátane riaditeľky školy, upratovačka,  kuchárka vo výdajni stravy,  kurič so 4-hod. úväzkom vo vykurovacom období,  ktorý je zamestnancom ZŠ Rudňany.

 

DOKUMENTY:

 
 1. Oznam -  Zápis detí v čase koronavírusu na školský rok 2020 / 2021
   

 2. Podmienky a kritériá prijímania detí ...
   
 3. Žiadosť o prijatie dieťaťa ... (na stiahnutie vo formáte rtf.)
   
 4. Čestné vyhlásenie (na stiahnutie vo formáte rtf.)
   
 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018
   
 6. Školský vzdelávací program
   
 7. Školský poriadok
   

Materská škola v školskom roku 2014/2015 zmenila vzhľad.

Úprava školskej záhrady – výrub stromov ohrozujúcich bezpečnosť detí. Obnova hracích oddychových a športových zón. 

..        ...
 

 

Schodište s novou dlažbou zabezpečuje prístrešok.

schody        ..

 

Dobudovalo sa dopravné ihrisko.

ihrisko         

 

Prístup do materskej školy je zabezpečený chodníkom, novou asfaltovou komunikáciou s parkoviskom.  

parkovisko         komunikácia

 

Fotogaléria - Aktivity materskej školy v školskom roku 2018/2019