Obec Rudňany
Obec Rudňany

Exekúcie, projekty a správa bytov

Referát exekučný, projektový a správy bytov
Zodpovedá:  
Mgr. Katarína Farkašovská
Kontakt: 

Projekty

 • komunikácia s externým poskytovateľom služby
 • príprava potrebných dokladov k žiadosti o výzvu
 • doplnenie žiadosti
 • komunikácia s pracovníkom Ministerstva vnútra
 • práca v ITMS+2014
 • doplnenie vyžiadaných dokladov počas činnosti výzvy
 • hlásenia súvisiace s prípravou a začatím projektu
 • hlásenia súvisiace s činnosťou projektu – hlásenie aktivít
 • hlásenia súvisiace s ukončením projektu/dodatočné hlásenia po ukončení

 Nájomné byty

 • upomienky za neuhradené nájomné
 • výzvy za neuhradené nájomné
 • príkaz na vysťahovanie
 • preberanie/odovzdávanie bytov (spoločne s p. Cvengrošovou)
 • komunikácia s právnym zástupcom
 • príprava podkladov na exekučné konanie právnemu zástupcovi- neuhradené nájomné, vysťahovanie z nájomného bytu
 • nájomne zmluvy 

Daňové exekučné konanie

 • komunikácia s právnym zástupcom
  • výzva na úhradu daňových nedoplatkov
 • podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
  • oznámenie o začatí daňového exekučného konania
  • daňová exekučná výzva
  • daňový exekučný príkaz
 • podľa zásad postupu pri vymáhaní daňových nedoplatkov v podmienkach samosprávy obce RY
 • zabezpečenie daňových nedoplatkov – záložné právo

Dokumenty na stiahnutie:

 1. Žiadosť o nájom obecného bytu vo vlastníctve Obce Rudňany (121.05 kB)
   

OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY

Centrum

Súpisné číslo

Počet bytových jednotiek SPOLU Poznámka
1 izba 2 izby 3 izby
79 - 2 1 3 (zdr.str.)
80 8 12 4 24 (pri zdr.str.)
89 - 2 2 4 (pri MŠ)
125 4 12 1 17 (kolkáreň)
471 2 6 2 10 (Zimná dolina)
472 2 6 2 10 (Zimná dolina)
245 11 12 6 29 (Baňa Západ)
CELKOM 27 49 16 97  

 

5RPII

Súpisné číslo

Počet bytových jednotiek SPOLU Poznámka
1 izba 2 izby 3 izby
359 15 17 - 32 (bytovka)
510 - 9 - 9 (domky)
511 - 8 - 8 (domky)
512 - 10 - 10 (domky)
CELKOM 14 44 0 59  

 

Rochus

Súpisné číslo

Počet bytových jednotiek SPOLU Poznámka
1 izba 2 izby 3 izby
513 - - 3 3 (domky)
514 - - 6 6 (domky)
515 - - 5 5 (domky)
516 - - 5 5 (domky)
517 - - 5 5 (domky)
518 - - 5 5 (domky)
CELKOM - - 29 29  
OBEC SPOLU 41 93 45 185 (mimo s.č.75)

Aktuálna teplota

25.6.2021 02:40

Aktuálna teplota:

24.1 °C

Vlhkosť:

57.5 %

Rosný bod:

15.2 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 45
TÝŽDEŇ: 1082
CELKOM: 380818