Aktuálna teplota

3.4.2020 04:01

Aktuálna teplota:

0.3 °C

Vlhkosť:

48.9 %

Rosný bod:

-9.2 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 64
TÝŽDEŇ: 1185
CELKOM: 276278

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Úvod

 

Vítame Vás na stránkach Obecnej polície Rudňany. Na týchto stránkach Vám chceme podať základné informácie o úlohách a činnosti Obecnej polície v Rudňanoch.

auto polície- ObP je poriadkový útvar, ktorý pôsobí ako organizátor ochrany Verejného poriadku, je v priamom a bezprostrednom styku s občanmi, svojou prítomnosťou medzi občanmi preventívne pôsobí na priestupcov a páchateľov trestných činov

- je dôležitá pre fungovanie spoločenských vzťahov (rodina, pracovné vzťahy, školáci)

- pre fungovanie samosprávy

 

Základné úlohy Obecnej polície

 (1)   Obecná polícia
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, 
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany), 
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci, 
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, 
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu, 
f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho
-  z dopravnej značky
-  zo všeobecnej úpravy cestnej premávky
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce, 
h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov, 
i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

(2)     Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.