Aktuálna teplota

1.10.2020 17:43

Aktuálna teplota:

13.5 °C

Vlhkosť:

82.3 %

Rosný bod:

10.6 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 241
TÝŽDEŇ: 829
CELKOM: 316818

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Priestupky

 

Postup pri riešení priestupkov

Obecná polícia môže podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov prejednávať v blokovom konaní priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49, priestupky proti majetku podľa § 50, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. k).

Príslušník obecnej polície môže uložiť (za priestupky podľa § 47, 48, 49 a 50) v blokovom konaní pokutu do 33 eur, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť.

Za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. k) môže príslušník obecnej polície uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 60 eur, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť.

Obecná polícia ďalej prejednáva priestupky porušenia platných VZN v obci, ako sú VZN č.26/2010 o podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na území obce, VZN č.2/2005 o držaní psov, VZN č.1/2011 o čistote obce a ďalšie.

Horná hranica pokuty sa u osôb mladistvých sa znižuje na polovicu. Za osobu mladistvú sa považuje osoba, ktorá v čase spáchania priestupku dovŕšila pätnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku.

Pokiaľ ste sa dopustili priestupku, ktorý bol príslušníkom obecnej polície spoľahlivo zistený a ste ochotný uloženú blokovú pokutu zaplatiť na mieste, tak si po zaplatení tejto pokuty od príslušníka obecnej polície prevezmite blok na pokutu, ktorý slúži zároveň ako potvrdenie o zaplatení pokuty v hotovosti. Skontrolujte si potvrdenie o zaplatení blokovej pokuty, najmä to, či suma uvedená na potvrdenke súhlasí s výškou Vami zaplatenej blokovej pokuty.

 Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať, preto vydaním a prevzatím bloku na pokutu na mieste nezaplatenú sa stáva rozhodnutie o uložení pokuty právoplatným.

 Príslušníci Obecnej polície sa ďalej zameriavajú na prevenčnú činnosť v školách, kde sa stretávajú so žiakmi formou besied a workshopov. Kde pri tejto činnosti pôsobíme na elimináciu rizikového správania, na zvyšovanie ich trestno – právnej zodpovednosti.