Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Obecné nájomné byty

Dokumenty na stiahnutie:

  1. Žiadosť o nájom obecného bytu vo vlastníctve Obce Rudňany
     

Centrum

Súpisné číslo

Počet bytových jednotiek SPOLU Poznámka
1 izba 2 izby 3 izby
79 - 2 1 3 (zdr.str.)
80 8 12 4 24 (pri zdr.str.)
125 4 11 1 16 (kolkáreň)
471 2 6 2 10 (Zimná dolina)
472 2 6 2 10 (Zimná dolina)
245 11 12 6 29 (Baňa Západ)
CELKOM 27 49 16 92  

 

 

5RPII

Súpisné číslo

Počet bytových jednotiek SPOLU Poznámka
1 izba 2 izby 3 izby
359 14 17 - 31 (bytovka)
510 - 9 - 9 (domky)
511 - 8 - 8 (domky)
512 - 10 - 10 (domky)
CELKOM 14 44 0 58  

 

 

Rochus

Súpisné číslo

Počet bytových jednotiek SPOLU Poznámka
1 izba 2 izby 3 izby
513 - - 3 3 (domky)
514 - - 6 6 (domky)
515 - - 5 5 (domky)
516 - - 5 5 (domky)
517 - - 5 5 (domky)
518 - - 5 5 (domky)
CELKOM - - 29 29  
OBEC SPOLU 41 93 45 179 (mimo s.č.75)