Obec Rudňany
Obec Rudňany

                     Informácie o VOĽBÁCH 2022 nájdete TU

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 1. 2018

DOHODA číslo 17/44/052/1137 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

068/2017

podľa Článku II. zmluvy

Obec Rudňany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

29. 12. 2017

Dohoda o kultúrnom podujatí

067/2017

550,00 EUR

Obec Rudňany

Hudobná skupina - UNIX

21. 12. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií.

066/2017

58,00 EUR kalendárny rok

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy

Obec Rudňany

21. 12. 2017

Zmluva o združenej dodávke plynu

065/2017

23,33 EUR (EUR/MWh)

innogy Slovensko s.r.o.

Obec Rudňany

20. 12. 2017

Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru

064/2017

podľa tovaru

Obec Rudňany

Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT, Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves

19. 12. 2017

Zmluva o umeleckom účinkovaní na kultúrnom podujatí

063/2017

60,00 EUR

FS JAMNIČAN

Obec Rudňany

18. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí služby

062/2017

4 980,00 EUR predpokladané náklady

Jozef Tarajčák

Obec Rudňany

18. 12. 2017

Zmluva o poskytnutí služby

061/2017

4 983,00 EUR predpokladané náklady

Jozef DŽUBÁK TIP TOP

Obec Rudňany

14. 12. 2017

Dodatok č.20 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002/V-18

060/2017

podľa množstva

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

14. 12. 2017

Dodatok č.1 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu Číslo zmluvy: 2u100/14/VV-6

059/2017

podľa množstva

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

14. 12. 2017

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

058/2017

podľa tovaru

MIVA Market, spol. s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany

Obec Rudňany

6. 12. 2017

Dodatok č.2 k "Zmluve o poskytovaní právnej pomoci"

057/2017

287,50 EUR

JUDr. Marek Kúkelčík - advokát, Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

23. 11. 2017

Zmluva o dielo č. 06/2017

056/2017

29 808,00 EUR

Status Media s.r.o.

Základná škola Rudňany

15. 11. 2017

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 14.11.2014

055/2017

140,00 EUR

Gymnázium Javorová 16

Obec Rudňany

15. 11. 2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

054/2017

201 610,80 EUR

Obec Rudňany

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

14. 11. 2017

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 3.11.2014

053/2017

Neuvedené

Centrum volného času

Obec Rudňany

31. 10. 2017

Zmluva p poskytovaní služieb

052/2017

156,00 EUR

Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

10. 10. 2017

ZMLUVA O PRIPOJENÍ žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000741669L

051/2017

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

29. 9. 2017

Zmluva o nájme športového areálu

050/2017

150,00 EUR

Šport do Košíc a na Východ

Obec Rudňany

28. 9. 2017

Žiadosť a akceptácia žiadosti číslo zmluvy 24ZVS0000651074G

049/2017

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

28. 9. 2017

Žiadosť a akceptácia žiadosti číslo zmluvy 24ZVS00004573510

048/2017

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

27. 9. 2017

ZMLUVA O PRIPOJENÍ do distribučnej siete číslo zmluvy: 24ZVS00007411678

047/2017

Neuvedené

Obec Rudňany

Východoslovenská distribučná, a.s.

19. 9. 2017

Akceptácia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

046/2017

Neuvedené

Obec Rudňany

Východoslovenská distribučná, a.s.

31. 8. 2017

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP

045/2017

2 000,00 EUR

ROZVOJ SPIŠA n. o., Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

31. 8. 2017

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP

044/2017

2 000,00 EUR

ROZVOJ SPIŠA n. o., Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

23. 8. 2017

Zmluva o dielo

043/2017

178 678,06 EUR

AIT, s.r.o.

Obec Rudňany

10. 8. 2017

Zmluva o združenej dodávke plynu

042/2017

Neuvedené

innogy Slovensko s.r.o.

Obec Rudňany

25. 7. 2017

Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260620C/2017

041/2017

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

20. 7. 2017

Zmluva o združenej dodávke plynu

040/2017

Neuvedené

Obec Rudňany

innogy Slovensko s.r.o.

14. 7. 2017

Kúpna zmluva

039/2017

182,00 EUR

Mgr. Lukáš Bodziony rod. Bodziony Mgr. Lucia Bodzionyová rod. Lazorová

Obec Rudňany

10. 7. 2017

Mandátna zmluva

038/2017

1 000,00 EUR

eBIZ Consulting s.r.o.

Obec Rudňany

10. 7. 2017

DOHODA číslo 55/§ 52/2017/NP PZ VAOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnost' formou menších obecných služieb obci

037/2017

Neuvedené

Obec Rudňany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

29. 6. 2017

Kúpna zmluva

036/2017

800,00 EUR

Ján Suchý

Obec Rudňany

29. 6. 2017

ZMLUVA č. 37615 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 0bčianskeho zákonníka

035/2017

3 000,00 EUR

Obec Rudňany

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

29. 6. 2017

Dodatok č. 19 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002W-18

034/2017

Neuvedené

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

28. 6. 2017

Akceptácia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS00006273077

033/2017

Neuvedené

Obec Rudňany

Východoslovenská distribučná, a.s.

26. 6. 2017

Zmluva o umeleckom účinkovaní na kultúrnom podujatí

032/2017

60,00 EUR

FS JAMNIČAN

Obec Rudňany

20. 6. 2017

Kúpna zmluva č. 0557/3030/2017

031/2017

48,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

16. 6. 2017

Zmluva o spolupráci číslo: USVRK-OIP-2017/000578-002

030/2017

Neuvedené

Obec Rudňany

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

15. 6. 2017

Zmluva o dielo č. Z201727584_Z

029/2017

48 999,00 EUR

C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Obec Rudňany

12. 6. 2017

Zmluva o spolupráci číslo: USVRK-OIP-2017/000578-001

028/2017

Neuvedené

Obec Rudňany

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

5. 6. 2017

Dodatok č. 2/2017 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 01.05.2011

027/2017

15 715,94 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Rudňany

5. 6. 2017

Zmluva na spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

026/2017

1 000,00 EUR

ROZVOJ SPIŠA n. o., Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

17. 5. 2017

Dohoda o urovnaní k poistnej zmluve číslo 2405457647

025/2017

Neuvedené

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Rudňany

17. 5. 2017

Príloha č. 1 k Zmluve VSN0907201523

024/2017

12 341,24 EUR

ENVI - PAK, a.s.

Obec Rudňany

17. 5. 2017

Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300140674

023/2017

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s, Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava

Obec Rudňany

10. 5. 2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

022/2017

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

10. 5. 2017

Zmluva na spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

021/2017

1 500,00 EUR

ROZVOJ SPIŠA n. o., Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

5. 5. 2017

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260620C/2017

020/2017

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

3. 5. 2017

Žiadosť a akceptácia žiadosti o pripojení žiadatel'a o pripojenie do distribučnej sústavy

019/2017

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

28. 4. 2017

Kúpna zmluva

018/2017

117,00 EUR

Kristína Kandráčová

Obec Rudňany

26. 4. 2017

Objednávka programu BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny

017/2017

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Rudňany

5. 4. 2017

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti

016/2017

1 800,00 EUR

Energia plus s.r.o.

Obec Rudňany

4. 4. 2017

Zmluva o dielo

015/2017

164 045,14 EUR

ART PLAST s.r.o.

Obec Rudňany

29. 3. 2017

Dohoda č. 20/2017

014/2017

Neuvedené

Klein DDD - asanačná služba, 053 11 Smižany

Obec Rudňany

20. 3. 2017

Dodatok č.l k Dohode č. 5/§ 52/2017 zo dňa 3.1.2017

013/2017

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

15. 3. 2017

Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti

012/2017

1 800,00 EUR

Energia plus s.r.o.

Obec Rudňany

9. 3. 2017

Zmluva o dielo č. 01/2017 na zhotovenie projektu stavby

011/2017

4 420,00 EUR

Pro-Ateliers s.r.o

Obec Rudňany

3. 3. 2017

DODATOK č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260620C

010/2017

0,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Rudňany

28. 2. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti Informačných a komunikačných technológií

009/2017

58,00 EUR

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy

Obec Rudňany

13. 2. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2017

008/2017

1 200,00 EUR

Obec Rudňany

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

13. 2. 2017

Kúpna zmluva

007/2017

69,00 EUR

Obec Rudňany

Slavomír Krausz

10. 2. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2017

006/2017

2 700,00 EUR

Obec Rudňany

Banícky cech Rudňany

9. 2. 2017

Žiadosť a akceptácia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000457386I

005/2017

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

8. 2. 2017

Dodatok č. 1 k dohode č. 49/§ 50j/NS 2016 zo dňa 26.9.2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

004/2017

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

6. 2. 2017

Kúpna zmluva č. Z20174257_Z

003/2017

14 650,00 EUR

Tempus-Car, s.r.o.

Obec Rudňany

25. 1. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2017

002/2017

38 000,00 EUR

Obec Rudňany

Obecný športový klub Rudňany

10. 1. 2017

DOHODA číslo 5/§ 52/2017 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

001/2017

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Aktuálna teplota

1.7.2022 16:12

Aktuálna teplota:

40.6 °C

Vlhkosť:

23.8 %

Rosný bod:

16 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 338
TÝŽDEŇ: 2029
CELKOM: 476480

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

VOĽBY 2022

Voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31