Obec Rudňany
Obec Rudňany

                     Informácie o VOĽBÁCH 2022 nájdete TU

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 12. 2022

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

119/2022

podľa čl. III

Obec Rudňany

Dominika Stanko

30. 12. 2022

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov

118/2022

Neuvedené

Obec Rudňany

Eva Tekáčová

28. 12. 2022

Z M L U V A o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí

117/2022

podľa čl. V

Ing. František Stanislav

Obec Rudňany

22. 12. 2022

Zmluva o spolupráci

116/2022

Neuvedené

nezisková organizácia Projekt DOM.ov

Obec Rudňany

22. 12. 2022

DOHODA č. 22/44/054/698

115/2022

podľa článok II, článok III

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

22. 12. 2022

Dodatok č. 1/2023

114/2022

31 216,32 EUR

Obec Rudňany

Spišská katolícka charita

20. 12. 2022

Zmluva o dodávke plynu

113/2022

podľa cenníka služieb

Slovenský plynárenský priemysel,a.s.

Obec Rudňany

20. 12. 2022

Zmluva o dodávke plynu

112/2022

podľa cenníka služieb

Slovenský plynárenský priemysel,a.s.

Obec Rudňany

20. 12. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci

111/2022

v zmysle dohodnutých podmienok v dodatku č. 1

Občianske združenie Útulok šťastný psík

Obec Rudňany

19. 12. 2022

Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke mesačníka „Horizont"

110/2022

podľa čl. 4

ACE MEDIA s. r. o., Rudňany 331, 05323 Rudňany

Obec Rudňany

19. 12. 2022

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

109/2022

podľa čl. III

Obec Rudňany

Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská, Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves

19. 12. 2022

Kúpna zmluva

108/2022

893,64 EUR

Obec Rudňany

Spoločenstvo vlastníkov bytov Zimné 201

19. 12. 2022

Kúpna zmluva

107/2022

236,60 EUR

Obec Rudňany

Andrea Marcinová rod. Olekšáková

19. 12. 2022

Kúpna zmluva

106/2022

462,80 EUR

Obec Rudňany

Lukáš Kopinec

19. 12. 2022

Kúpna zmluva

105/2022

83,20 EUR

Obec Rudňany

Andrej Bárta

19. 12. 2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

104/2022

3 515,20 EUR

Obec Rudňany

Marián Horváth, Božena Horváthová rod. Pechová

13. 12. 2022

D 0 H 0 D A č. 22/44/012/51

103/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

13. 12. 2022

D 0 H 0 D A č. 22/44/010/37

102/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

7. 12. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 18.12.2012

101/2022

podľa č. 1 dodatku

Občianske združenie Útulok šťastný psík

Obec Rudňany

6. 12. 2022

Zmluva o úvere

100/2022

podľa čl. I

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Rudňany

6. 12. 2022

Zmluva o úvere

099/2022

podľa čl. I

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Rudňany

30. 11. 2022

Zmluva číslo: 536/265/22Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

098/2022

podľa čl. 4

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

30. 11. 2022

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

097/2022

podľa cenníka služieb

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Rudňany

30. 11. 2022

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

096/2022

91,00 EUR

3 W Slovakia, s. r. o.

Obec Rudňany

30. 11. 2022

DOHODA 22/44/054/581 o zabezpečenĺ podmienok na vykonávanie aktivácie a zaško]enia za účelom zĺskania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutĺ prĺspevku na vykonávanie aktivácie u zH:mesm*waifďai v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchá

095/2022

podľa čl. II

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

24. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí služby

094/2022

11 250,00 EUR

RAF - BAU s.r.o.

Obec Rudňany

24. 11. 2022

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

093/2022

podľa čl. 5,6,7,8

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Rudňany

24. 11. 2022

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

092/2022

podľa čl. 5,6,7,8

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Rudňany

11. 11. 2022

Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

091/2022

podľa čl. 2

Obec Rudňany

Centrum volného času

4. 11. 2022

Kúpna zmluva

090/2022

104,00 EUR

Obec Rudňany

Nebus František

4. 11. 2022

Kúpna zmluva

089/2022

117,00 EUR

Obec Rudňany

Krestian Dušan

4. 11. 2022

Kúpna zmluva

088/2022

174,20 EUR

Obec Rudňany

Filip Štefan

4. 11. 2022

Kúpna zmluva

087/2022

75,40 EUR

Obec Rudňany

Filip Peter

4. 11. 2022

Kúpna zmluva

086/2022

140,40 EUR

Obec Rudňany

Ján Fedák

2. 11. 2022

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

085/2022

podľa čl. 5

Ing. Martin Macala

Obec Rudňany

31. 10. 2022

Dodatok č. 5 k ZMLUVE 0 POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ POMOCI

084/2022

podľa čl. 1

JUDr. Marek Kúkelčík - advokát, Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

28. 10. 2022

DODATOK Č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

083/2022

podľa čl. 3 zmluvy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Rudňany

26. 10. 2022

Dodatok č. 4/2022 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 01.05.2011

082/2022

38 883,17 EUR

Obec Rudňany

Spišská katolícka charita

25. 10. 2022

DOHODA číslo 22/44/054/453

081/2022

podľa čl. 2

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

25. 10. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/01

080/2022

neuvedená

I.N.V.E.S.T. a.s., 345, 02964 Oravská Jasenica

Obec Rudňany

24. 10. 2022

Zmluva o spolupráci

079/2022

podľa čl. 5

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Rudňany

24. 10. 2022

Zmluva o združenej dodávke energie

078/2022

podľa cenníka služieb

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Rudňany

14. 10. 2022

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA

077/2022

podľa čl. 2 zmluvy

Messer Tatragas, spol. s r. o.

Obec Rudňany

6. 10. 2022

ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

076/2022

podľa čl. III

Obec Rudňany

Centrum voľného času pri Gymnáziu Javorová 16 Spišská Nová Ves

3. 10. 2022

Kúpna zmluva

075/2022

20 000,00 EUR

Obec Rudňany

Štefan Krčmár, rod. Krčmár

23. 9. 2022

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve 3s100/BRKO/2022/O-38

074/2022

podľa cenníka služieb

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

23. 9. 2022

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve 3s100/BRKO/2022/O-1

073/2022

podľa cenníka služieb

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

21. 9. 2022

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny

072/2022

podľa cenníka služieb

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Rudňany

14. 9. 2022

Kúpna zmluva

071/2022

3 515,20 EUR

Obec Rudňany

Marián Horváth a Božena Horváthová

7. 9. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

070/2022

podľa cenníka služieb

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Rudňany

5. 9. 2022

Dodatok č. 1 K Zmluve o dielo č. 10/2022 uzavretej dňa 02.05.2022

069/2022

podľa čl. VI

Q-TREND, s.r.o.

Obec Rudňany

31. 8. 2022

DODATOK č. 1/2022 Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 1.11.2017

068/2022

150,00 EUR

Ing. Martin Macala

Obec Rudňany

31. 8. 2022

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov

067/2022

Neuvedené

Obec Rudňany

Anna Fiffiková,SHR

31. 8. 2022

Zmluve o nájme nebytových priestorov

066/2022

podľa čl. III zmluvy

Obec Rudňany

Eva Tekáčová

16. 8. 2022

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000812552B

065/2022

podľa cenníka služieb

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

12. 8. 2022

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE

064/2022

3 780,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Rudňany

11. 8. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_369

063/2022

neuvedená

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Rudňany

26. 7. 2022

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-KE-VO-584/2022

062/2022

podľa čl. I

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Rudňany

25. 7. 2022

DODATOK č.25 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002W-18

061/2022

podľa čl. II dodatku

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

20. 7. 2022

Poistenie

060/2022

337,44 EUR

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Rudňany

13. 7. 2022

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

059/2022

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Obec Rudňany

28. 6. 2022

DODATOK k zmluve č.1/2010

058/2022

podľa bodu IV

Michal Girgáš

Obec Rudňany

28. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

057/2022

podľa čl. 5

Ing. Martin Macala

Obec Rudňany

22. 6. 2022

Dodatok č.3/2022 k Zmluve č. 2/2011

056/2022

41 143,23 EUR

Obec Rudňany

Spišská katolícka charita

22. 6. 2022

Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 2/2011

055/2022

39 195,35 EUR

Obec Rudňany

Spišská katolícka charita

7. 6. 2022

Kúpna zmluva

054/2022

205,40 EUR

Obec Rudňany

Pavol Almaši

3. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

053/2022

podľa čl. 4

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

3. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

052/2022

podľa čl. 4

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

3. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

051/2022

podľa čl. 4

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

3. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

050/2022

podľa čl. 4

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

3. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

049/2022

podľa čl. 4

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

3. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

048/2022

podľa čl. 4

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

3. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

047/2022

podľa čl. 4.

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

30. 5. 2022

Zmluva o vystavení záruky č. 61/2022/BZ

046/2022

podľa článku V

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Rudňany

26. 5. 2022

Dohoda číslo22/44/054/166

045/2022

podľa čl. II

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

25. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

044/2022

24,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

24. 5. 2022

ZMLUVA č. 3220726

043/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Rudňany

13. 5. 2022

Z m l u v a o nájme pozemku č. 01/2022

042/2022

podľa čl. IV

BANE Spišská Nová Ves, štátny podnik v likvidácii, Štefánikovo námestie 4, 05254 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

13. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/01

041/2022

2 110 524,64 EUR

I.N.V.E.S.T. a.s., 345, 02964 Oravská Jasenica

Obec Rudňany

13. 5. 2022

ZMLUVA O DIELO č. 2022/01

040/2022

2 110 524,64 EUR

I.N.V.E.S.T. a.s., 345, 02964 Oravská Jasenica

Obec Rudňany

10. 5. 2022

Zmluva o dielo č. 2922EB

039/2022

335 999,99 EUR

EUROBAU s.r.o.

Obec Rudňany

2. 5. 2022

Zmluva o dielo č. 10/2022

038/2022

25 655,72 EUR

Q - TREND, s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

27. 4. 2022

Zmluva o dielo

037/2022

13 009,14 EUR

ELTUR s.r.o., Čsl armády 33, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

26. 4. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke mesačníka Horizont

036/2022

podľa čl. IV

ACE MEDIA s. r. o., Rudňany 331, 05323 Rudňany

Obec Rudňany

26. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti reklamy, marketingu a polygrafie

035/2022

podľa čl. IV

ACE MEDIA s. r. o., Rudňany 331, 05323 Rudňany

Obec Rudňany

21. 4. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

034/2022

podľa čl. III

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Rudňany

8. 4. 2022

Dohoda č. 22/44/060/124 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen

033/2022

podľa čl. III

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

8. 4. 2022

Dohoda č. 22/44/060/123 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov pod]ľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

032/2022

podľa čl. III

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

6. 4. 2022

Zmluva o dielo

031/2022

50,00 EUR

PaedDr. Katarína Hvizdová, Karpatská 754/8, 08901 Svidník

Obec Rudňany

5. 4. 2022

ZMLUVA O UMELECKOM ÚČINKOVANÍ NA KULTÚRNOM PODUJATÍ

030/2022

200,00 EUR

Timotej Závacký

Obec Rudňany

5. 4. 2022

Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 7/2014 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 23.3.2020

029/2022

podľa čl. II dodatku k zmluve

Obec Rudňany

ZŠ, Komenského ulica 3, Smižany

31. 3. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zlmuvy o zriadení vecného bremena č. 0774/VSD/2021

028/2022

podľa čl. II

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

30. 3. 2022

KÚPNA ZMLUVA č. 853 411-028/2022/SM-Na

027/2022

podľa čl. III

Železnice Slovenskej republiky

Obec Rudňany

29. 3. 2022

Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie

026/2022

podľa čl. Vl

Protex,projektové družstvo

Obec Rudňany

23. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti reklamy, marketingu a polygrafie

025/2022

podľa čl. IV

Ľuboš Hladt - ACE media, 331, 05323 Rudňany

Obec Rudňany

8. 3. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

024/2022

podľa čl. IV

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

8. 3. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

023/2022

podľa čl. IV

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

Obec Rudňany

8. 3. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

022/2022

podľa čl. IV

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

8. 3. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

021/2022

podľa čl. IV

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

8. 3. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

020/2022

podľa čl. IV

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

8. 3. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

019/2022

podľa čl. IV

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

7. 3. 2022

Kúpna zmluva

018/2022

podľa čl. III

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Rudňany

Obec Rudňany

1. 3. 2022

Dohoda

017/2022

podľa čl. II

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

1. 3. 2022

Zmluva o dielo

016/2022

podľa čl. III

Edusteps, Karpatská 754/8, 08901 Svidník

Obec Rudňany

28. 2. 2022

D o d a t o k č . 1 k u k o l e k t í v n e j z m l u v e n a r o k 2 0 2 2

015/2022

podľa čl. 25 dodatku k zmluve

SLOVES - závodný výbor Obce Rudňany

Obec Rudňany

10. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

014/2022

podľa čl. III

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Rudňany

8. 2. 2022

Zmluva poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2022

013/2022

1 200,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Obec Rudňany

8. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2022

011/2022

6 000,00 EUR

Banícky cech Rudňany

Obec Rudňany

8. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2022

010/2022

5 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Rudňany

7. 2. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

009/2022

podľa čl. III

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

28. 1. 2022

Zmluva o prevádzke webového sídla

008/2022

podľa čl. IV

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Rudňany

28. 1. 2022

Zmluva o vytvorení webového sídla

007/2022

podľa čl. V

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Rudňany

26. 1. 2022

Zmluva o manažmente projektu č.

006/2022

podľa čl. IV

TOMART, s.r.o., Slovenská 15/A, 08001 Prešov

Obec Rudňany

26. 1. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 04/2021U

005/2022

podľa čl. II dodatku k zmluve

ARLAND, s.r.o., Letná 49, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

25. 1. 2022

Zmluva o správe informačného systému a poskytovani služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

004/2022

podľa čl. IV

Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT, Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Aktuálna teplota

4.2.2023 12:33

Aktuálna teplota:

-0.6 °C

Vlhkosť:

59.9 %

Rosný bod:

-7.5 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:200
TÝŽDEŇ:2886
CELKOM:561212

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

VOĽBY 2022

Voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5