Obec Rudňany
Obec Rudňany

                     Informácie o VOĽBÁCH 2022 nájdete TU

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 6. 2022

DODATOK k zmluve č.1/2010

058/2022

podľa bodu IV

Michal Girgáš

Obec Rudňany

28. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

057/2022

podľa čl. 5

Ing. Martin Macala

Obec Rudňany

22. 6. 2022

Dodatok č.3/2022 k Zmluve č. 2/2011

056/2022

41 143,23 EUR

Obec Rudňany

Spišská katolícka charita

22. 6. 2022

Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 2/2011

055/2022

39 195,35 EUR

Obec Rudňany

Spišská katolícka charita

7. 6. 2022

Kúpna zmluva

054/2022

205,40 EUR

Obec Rudňany

Pavol Almaši

3. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

053/2022

podľa čl. 4

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

3. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

052/2022

podľa čl. 4

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

3. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

051/2022

podľa čl. 4

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

3. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

050/2022

podľa čl. 4

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

3. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

049/2022

podľa čl. 4

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

3. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

048/2022

podľa čl. 4

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

3. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

047/2022

podľa čl. 4.

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

30. 5. 2022

Zmluva o vystavení záruky č. 61/2022/BZ

046/2022

podľa článku V

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Rudňany

26. 5. 2022

Dohoda číslo22/44/054/166

045/2022

podľa čl. II

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

25. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

044/2022

24,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

24. 5. 2022

ZMLUVA č. 3220726

043/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Rudňany

13. 5. 2022

Z m l u v a o nájme pozemku č. 01/2022

042/2022

podľa čl. IV

BANE Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácii

Obec Rudňany

13. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/01

041/2022

2 110 524,64 EUR

I.N.V.E.S.T. a.s.

Obec Rudňany

13. 5. 2022

ZMLUVA O DIELO č. 2022/01

040/2022

2 110 524,64 EUR

I.N.V.E.S.T. a.s.

Obec Rudňany

10. 5. 2022

Zmluva o dielo č. 2922EB

039/2022

335 999,99 EUR

EUROBAU s.r.o.

Obec Rudňany

2. 5. 2022

Zmluva o dielo č. 10/2022

038/2022

25 655,72 EUR

Q - TREND, s.r.o., Radlinského 17, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

27. 4. 2022

Zmluva o dielo

037/2022

13 009,14 EUR

ELTUR s.r.o.

Obec Rudňany

26. 4. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke mesačníka Horizont

036/2022

podľa čl. IV

ACE MEDIA s. r. o., Rudňany 331, 05323 Rudňany

Obec Rudňany

26. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti reklamy, marketingu a polygrafie

035/2022

podľa čl. IV

ACE MEDIA s. r. o., Rudňany 331, 05323 Rudňany

Obec Rudňany

21. 4. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

034/2022

podľa čl. III

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Rudňany

8. 4. 2022

Dohoda č. 22/44/060/124 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen

033/2022

podľa čl. III

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

8. 4. 2022

Dohoda č. 22/44/060/123 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov pod]ľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

032/2022

podľa čl. III

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

6. 4. 2022

Zmluva o dielo

031/2022

50,00 EUR

PaedDr. Katarína Hvizdová, Karpatská 754/8, 08901 Svidník

Obec Rudňany

5. 4. 2022

ZMLUVA O UMELECKOM ÚČINKOVANÍ NA KULTÚRNOM PODUJATÍ

030/2022

200,00 EUR

Timotej Závacký

Obec Rudňany

5. 4. 2022

Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 7/2014 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 23.3.2020

029/2022

podľa čl. II dodatku k zmluve

Obec Rudňany

ZŠ, Komenského ulica 3, Smižany

31. 3. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zlmuvy o zriadení vecného bremena č. 0774/VSD/2021

028/2022

podľa čl. II

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

30. 3. 2022

KÚPNA ZMLUVA č. 853 411-028/2022/SM-Na

027/2022

podľa čl. III

Železnice Slovenskej republiky

Obec Rudňany

29. 3. 2022

Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie

026/2022

podľa čl. Vl

Protex,projektové družstvo

Obec Rudňany

23. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti reklamy, marketingu a polygrafie

025/2022

podľa čl. IV

Ľuboš Hladt - ACE media

Obec Rudňany

8. 3. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

024/2022

podľa čl. IV

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

8. 3. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

023/2022

podľa čl. IV

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Rudňany

8. 3. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

022/2022

podľa čl. IV

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

8. 3. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

021/2022

podľa čl. IV

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

8. 3. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

020/2022

podľa čl. IV

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

8. 3. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

019/2022

podľa čl. IV

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

7. 3. 2022

Kúpna zmluva

018/2022

podľa čl. III

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Rudňany

Obec Rudňany

1. 3. 2022

Dohoda

017/2022

podľa čl. II

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

1. 3. 2022

Zmluva o dielo

016/2022

podľa čl. III

Edusteps, Karpatská 754/8, 08901 Svidník

Obec Rudňany

28. 2. 2022

D o d a t o k č . 1 k u k o l e k t í v n e j z m l u v e n a r o k 2 0 2 2

015/2022

podľa čl. 25 dodatku k zmluve

SLOVES - závodný výbor Obce Rudňany

Obec Rudňany

10. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

014/2022

podľa čl. III

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Rudňany

8. 2. 2022

Zmluva poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2022

013/2022

1 200,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Obec Rudňany

8. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2022

011/2022

6 000,00 EUR

Banícky cech Rudňany

Obec Rudňany

8. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2022

010/2022

5 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Rudňany

7. 2. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

009/2022

podľa čl. III

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

28. 1. 2022

Zmluva o prevádzke webového sídla

008/2022

podľa čl. IV

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Rudňany

28. 1. 2022

Zmluva o vytvorení webového sídla

007/2022

podľa čl. V

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Rudňany

26. 1. 2022

Zmluva o manažmente projektu č.

006/2022

podľa čl. IV

TOMART, s.r.o., Slovenská 15/A, 08001 Prešov

Obec Rudňany

26. 1. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 04/2021U

005/2022

podľa čl. II dodatku k zmluve

ARLAND s.r.o

Obec Rudňany

25. 1. 2022

Zmluva o správe informačného systému a poskytovani služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

004/2022

podľa čl. IV

Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT, Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Aktuálna teplota

1.7.2022 15:17

Aktuálna teplota:

33.5 °C

Vlhkosť:

30.7 %

Rosný bod:

13.9 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 317
TÝŽDEŇ: 2008
CELKOM: 476459