Aktuálne počasie

dnes, sobota 16. 2. 2019
jasno 6 °C -10 °C
nedeľa 17. 2. jasno 5/-13 °C
pondelok 18. 2. skorojasno 5/-12 °C
utorok 19. 2. jasno 3/-14 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 167
TÝŽDEŇ: 1787
CELKOM: 190164

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rudňany

 1. VZN č.7/2017
  o určení názvu námestia „Námestie baníkov“
 2. VZN č.6/2017
  o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 3. VZN č.5/2017
  o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Rudňany
 4. VZN č.4/2017
  o záväznej časti Zmien a doplnkov č.02 Územného plánu obce Rudňany
 5. VZN č.3/2017
  o podmienkach vodenia a držania psov na území obce Rudňany
 6. VZN č.2/2017
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rudňany
 7. VZN č.1/2017
  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 8. Sadzobník cien pre rok 2017
  ceny podľa § 43 Občianského zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
 9. VZN č. 2/2016
  o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci
 10. VZN č. 1/2016
  o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Rudňany
 11. Sadzobník cien pre rok 2016
  ceny podľa § 43 Občianského zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
 12. VZN č. 3/2015
  o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území obce Rudňany
 13. VZN č. 2/2015
  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Rudňany
 14. VZN č. 1/2015
  o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi
 15. Sadzobník cien pre rok 2015
  ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
 16. VZN č. 1/2014
  o záväznej časti Zmien a doplnkov č.01 Územného plánu obce Rudňany
 17. Sadzobník cien pre rok 2014
  ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
 18. VZN č. 3/2013
  o podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na území obce Rudňany
 19. VZN č. 2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany a o určení dotácie pre centrá voľného času zriadených na území iných obcí
 20. Dodatok č.1 k VZN č. 2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany na rok 2014
 21. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany a o určení dotácie pre centrá voľného času zriadených na území iných obcí
 22. Dodatok č.3 k VZN č.2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany na rok 2015
 23. Dodatok č.4 k VZN č.2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany na rok 2016
 24. Dodatok č.5 k VZN č.2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany na rok 2017
 25. Dodatok č.6 k VZN č.2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany na rok 2018
 26. Sadzobník cien pre rok 2013 
  ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
 27. VZN č. 3/2012
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 28. Dodatok č.1 k VZN č. 3/2012
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 29. Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2012
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
 30. Dodatok č.3 k VZN č.3/2012
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
 31. VZN č.2/2012
  požiarny poriadok obce
 32. VZN č.5/2011
  o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
 33. Dodatok č.1 k VZN č. 5/2011
  o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
 34. VZN č.4/2011
  pre vývarovňu a spoločenskú miestnosť obce
 35. VZN č.3/2011
  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb v obci
 36. VZN č.2/2011
  o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Rudňany
 37. VZN č.1/2011
  o čistote obce
 38. VZN č.24/2010
  Zásady hospodárenia s majetkom obce
 39. VZN č.23/2010
  o obecnej polícii
 40. VZN č. 20/2009
  Domový poriadok
 41. VZN č. 18/2008
  o dani z nehnuteľnosti
 42. VZN č. 17/2008
  Určenie výšky príspevku v školách a školských zariadeniach.
 43. Dodatok č.1 k VZN č.17/2008
  o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
 44. Dodatok č.2 k VZN č.17/2008
  o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
 45. Dodatok č.3 k VZN č.17/2008
  o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
 46. Dodatok č.4 k VZN č.17/2008
  o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
 47. VZN č. 15/2008
  o určení pravidiel času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území Obce Rudňany
 48. VZN č. 13/2007
  o úprave poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa na území obce Rudňany
 49. VZN č. 10/2007
  o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania na území obce Rudňany
 50. VZN č. 9/2007
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Rudňany
 51. VZN č. 2/2005
  o podmienkach držania psa
 52. Dodatok č.1 k VZN č. 2/2005
  o podmienkach držania psa
 53. Dodatok č.2 k VZN č. 2/2005
  o podmienkach držania psa
 54. Dodatok č.3 k VZN č. 2/2005
  o podmienkach držania psa