Rudňany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecný úrad

Zapálenica 234
05323, Rudňany

IČO: 00329533 DIČ: 2020717842

Úradné hodiny

pondelok 7:00 – 12:30, 13:00 – 15:00
utorok nestránkový deň
streda 7:00 – 12:30, 13:00 – 16:00
štvrtok 7:00 – 12:30, 13:00 – 15:00
piatok 7:00 – 12:30, 13:00 – 14:00

Adresa

Zapálenica 234
05323, Rudňany
Hlavná, Návštevné, Korešpondenčná

Osoby

Božena Cvengrošová

Referát daní a poplatkov, pokladňa a evidencia nájomných zmlúv

Zdena Hrebeňárová

Chránené pracovisko, aktivačné práce

Mgr. Jana Jánošíková

Referát sociálnych vecí a rodiny

Henrieta Zvarová

Referát podateľne, registratúry a prevádzky zariadení
Telefón: +421 534170125
E-mail: obec@rudnany.sk

Eva Varšová

Referát prvého kontaktu

Ing. Monika Krempaská

Referát plánovania, krízového riadenia a ochrany prírody a krajiny

Anna Sedláková

Referát personálny, mzdový a pre školstvo

Anna Stanislavová

Referát evidencie obyvateľstva a matriky

Ing. Zuzana Dolinská

Referát ekonomický, účtovnícky a majetkový

Andrea Marcinová

Referát exekučný, projektový a správy bytov