Obecný časopis

Obecný časopis

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Obecný časopis

logo

Vydáva Obec Rudňany - nepredajné.
Evidenčné číslo: EV 3043/09/ISSN 1339-0422

Zodpovedný redaktor: Mgr. Katarína Kandráčová
Adresa redakcie: Obecný úrad Rudňany č.234, 053 23 Rudňany, IČO: 00329533, tel (fax).: +421 53 4499102 , klapka +421 53 4170125

E-mail:  horizont@rudnany.sk, obec@rudnany.sk,

Vychádza v náklade 700 výtlačkov.
Sadzba: L. Cmorej, ABC studio

Tlač: Tlačiareň Sedlák, s.r.o., Spišská Nová Ves

Rok 2018

Horizont č. 10/2018

Horizont_10_2018.pdf Stiahnuté: 132x | 18.12.2018

Horizont č. 9/2018

Horizont_9_2018.pdf Stiahnuté: 146x | 26.11.2018

Horizont č. 8/2018

Horizont_8_2018.pdf Stiahnuté: 227x | 29.10.2018

Horizont č. 7/2018

Horizont_7_2018.pdf Stiahnuté: 269x | 10.10.2018

Horizont č. 6/2018

Horizont_6_2018.pdf Stiahnuté: 530x | 27.06.2018

Horizont č. 5/2018

Horizont_5_2018.pdf Stiahnuté: 607x | 24.05.2018

Horizont č. 4/2018

Horizont_4_2018.pdf Stiahnuté: 479x | 27.04.2018

Horizont č. 3/2018

Horizont_3_2018.pdf Stiahnuté: 558x | 13.03.2018

Horizont č. 2/2018

Horizont_2_2018.pdf Stiahnuté: 530x | 14.02.2018

Horizont č. 1/2018

Horizont_1_2018.pdf Stiahnuté: 461x | 22.01.2018

Rok 2017

Horizont č. 10/2017

Horizont_10_2017.pdf Stiahnuté: 366x | 18.12.2017

Horizont č. 9/2017

Horizont_9_2017.pdf Stiahnuté: 387x | 20.11.2017

Horizont č. 8/2017

Horizont_8_2017.pdf Stiahnuté: 524x | 27.10.2017

Horizont č. 7/2017

Horizont_7_2017.pdf Stiahnuté: 420x | 22.09.2017

Horizont č. 6/2017

Horizont_6_2017.pdf Stiahnuté: 563x | 25.07.2017

Horizont č. 5/2017

horizont_5_2017.pdf Stiahnuté: 405x | 22.06.2017

Horizont č. 4/2017

horizont_4_2017.pdf Stiahnuté: 493x | 23.05.2017

Horizont č. 3/2017

horizont_3_2017.pdf Stiahnuté: 560x | 07.04.2017

Horizont č. 2/2017

horizont_2_2017.pdf Stiahnuté: 478x | 10.03.2017

Horizont č. 1/2017

horizont_1_2017.pdf Stiahnuté: 754x | 30.01.2017

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK