Rudňany - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zber separovaného odpadu

separovanie

v dňoch 1.4.2021, 9.4.2021, 14.5.2021

Obecný úrad oznamuje občanom, že bude v našej obci vykonávaný zber separovaného odpadu.

Zber bude vykonávaný v čase od 7:00 do 14:00 v tieto dni:

1. apríla 2021 – zber papiera

9. apríla 2021 – zber plastov

14. mája 2021 – zber skla

            Odpady musia byť zhromaždené na prístupnom mieste, aby bolo možné ich naloženie a následný odvoz. Žiadame o dodržiavanie harmonogramu, t. j. zhromažďovať len ten odpad, ktorého zber sa v daný deň vykonáva!  Zakazuje sa ukladať na miesta zberu nebezpečný odpad, odpad s obsahom škodlivín, elektroodpady z domácností a drobné stavebné odpady.

Dátum vloženia: 30. 3. 2021 11:43
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 3. 2021 12:06
Autor: Správca Webu