Rudňany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Prevádzka zariadení a exekúcie

Referát prevádzky zariadení a exekúcie
Zodpovedá: 
 Ing. Miriam Kozáková
Kontakt:  

 • tel.:  053/4170125

e-mail:   obec@rudnany.sk , 

 

Vývarovňa obecného úradu

 • zodpovedá za prevádzku vývarovne, jej plynulý chod a riadne hospodárenie,
 • denne prevádza normovanie a vyhotovenie stravných listov,
 • priamo riadi a usmerňuje prácu zamestnancov vývarovne,
 • pri starostlivosti o zásobovanie vývarovne objednáva a obstaráva potraviny, inventár a ostatné potreby pre vývarovňu, zodpovedá za správnu kvalitu preberaných potravín a ostatných potrieb i za správne uskladnenie tovaru a robí pravidelné kontroly bezchybnosti uskladnených potravín,
 • v prípade nemoci zamestnankyne vývarovne zabezpečuje kvalifikovanú náhradu,
 • zodpovedá za dodržiavanie hygienických noriem, smerníc BOZP a PO na úseku vývarovne,
 • mesačne vyhodnocuje hospodárenie s potravinami,
 • týždenne vyhotovuje jedálne lístky,
 • vedie evidenciu stravovaných osôb a stravných lístkov,
 • vedie kompletnú evidenciu akcií usporiadaných vo vývarovni a zabezpečuje priebeh podľa dohody,prevádza ich vyúčtovanie a to aj akcie usporiadané obecným úradom s miestnymi organizáciami, firmami a občanmi

Exekúcie

 • komunikácia s právnym zástupcom
  • výzva na úhradu daňových nedoplatkov
 • podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
  • oznámenie o začatí daňového exekučného konania
  • daňová exekučná výzva
  • daňový exekučný príkaz
 • podľa zásad postupu pri vymáhaní daňových nedoplatkov v podmienkach samosprávy obce RY
 • zabezpečenie daňových nedoplatkov – záložné právo