Rudňany - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

'Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Rudňany - Odstránenie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu'

  • Názov: Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Rudňany - Odstránenie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu
  • Kategória zákazky: Zákazky s nízkou hodnotou - Tovary a služby
  • Popis: Cieľom VO je výber poskytovateľa služby, ktorý zabezpečí likvidáciu čiernych skládok, ktoré sú predmetom projektu
  • Dátum zverejnenia: 16.1.2019

Prílohy: