Rudňany - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 6. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

044/2021

podľa dodatku

EURO-BAU s.r.o.

Obec Rudňany

16. 6. 2021

Zmluva číslo: 247/265/21Pv o dodávke vody z verejného vodovodu

043/2021

podľa platného cenníka

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Rudňany

16. 6. 2021

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena)

042/2021

podľa zmluvy

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

9. 6. 2021

Zmluva o dielo

041/2021

50,00 EUR

PaedDr. Katarína Hvizdová

Obec Rudňany

2. 6. 2021

Zmluva o združenej dodávke plynu

040/2021

podľa cenníka

innogy Slovensko s.r.o.

Obec Rudňany

2. 6. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

039/2021

podľa cenníka

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Rudňany

19. 5. 2021

DOHODA číslo 21/44/054/17 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnuí príspevku na aktivačnú činnost' formou menších obecných služieb obci

038/2021

podľa čl. II dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

12. 5. 2021

ZMLUVA č. 321 0843 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

037/2021

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Rudňany

5. 5. 2021

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

036/2021

neuvedená

Ján Oreško

Obec Rudňany

26. 4. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

035/2021

podľa čl. I dodatku

EURO-BAU s.r.o.

Obec Rudňany

22. 4. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

034/2021

24,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

22. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní virtuálnej služby

033/2021

podľa čl. II zmluvy

WANART, s. r. o

Obec Rudňany

20. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Memorandu

032/2021

podľa dodatku

ROZVOJ SPIŠA, n.o.

Obec Rudňany

20. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rudňany v roku 2021

031/2021

5 000,00 EUR

Banícky cech Rudňany

Obec Rudňany

20. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rudňany v roku 2021

030/2021

38 000,00 EUR

Obecný športový klub Rudňany

Obec Rudňany

20. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rudňany v roku 2021

029/2021

8 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Rudňany

Obec Rudňany

20. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rudňany v roku 2021

028/2021

1 200,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Obec Rudňany

20. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rudňany v roku 2021

027/2021

5 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Rudňany

15. 4. 2021

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti

026/2021

podľa čl. II Zmluvy

Briqss Slovakia s. r. o.

Obec Rudňany

30. 3. 2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

025/2021

11 000,00 EUR

Ing. arch. Lukáš Mihalko

Obec Rudňany

26. 3. 2021

Dohoda č. 21/44/060/74 o poskytnutí príspevku na úhradu chránenej dielne

024/2021

podľa čl. III dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

26. 3. 2021

Dohoda č. 21/44/060/73 o poskytnutí príspevku na úhradu chráneného pracoviska

023/2021

podľa čl. III dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

24. 3. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

022/2021

bezodplatne

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Rudňany

22. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb závodného stravovania číslo zmluvy 01/2021

021/2021

podľa cenníka služieb

Paciga, s.r.o.

Obec Rudňany

22. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

020/2021

neuvedená

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Rudňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 26-50 z 69