Zmluvy, Faktúry, Objednávky 2016

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 2016

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Oznam  
"Všetky vkladané informácie až do 31.12.2015 sú zverejnené na podstránke - ARCHÍV - FZO (ľavý stĺpec stránky)."

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.08.2016

Zmluva číslo: 1005/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

057/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Rudňany

15.08.2016

Zmluva číslo: 1004/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu

056/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Rudňany

15.08.2016

Zmluva číslo: 1003/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu

055/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Rudňany

15.08.2016

Zmluva číslo: 1002/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

054/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Rudňany

15.08.2016

Zmluva číslo: 1001/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu

053/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Rudňany

15.08.2016

Zmluva číslo: 1000/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

052/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Rudňany

03.08.2016

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

051/2016

0,00 EUR

Energia plus s.r.o.

Obec Rudňany

21.07.2016

Akceptácia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení' žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, Číslo zmluvy: 24ZVS0000651076C

050/2016

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

18.07.2016

DODATOK č.17 k Zmluve o zbere,odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002/V-18

049/2016

0,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Rudňany

18.07.2016

Dodatok k združenej zmluve o dodávke plynu

048/2016

0,00 EUR

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Obec Rudňany

18.07.2016

Zmluva o dielo na spracovanie: Územný plán obce Rudňany - Zmeny a doplnky č.02, podľa § 536 a nasl. Obch. Zákonnika.

047/2016

4 200,00 EUR

Architektonické štúdio Atrium s.r.o.

Obec Rudňany

18.07.2016

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka číslo: 368739/1/2016

046/2016

0,00 EUR

Messer Tatragas, spol. s r. o.

Obec Rudňany

08.07.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov Číslo: 3sl00/BRKO/2015/O-13

045/2016

15,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Rudňany

08.07.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov Číslo: 3sl00/BRKO/2015/O-14

044/2016

15,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Rudňany

08.07.2016

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov Číslo: 3sl00/BRKO/2014/0-1

043/2016

25,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Rudňany

07.07.2016

Zmluva o dielo č. Z201616665_Z

042/2016

48 000,00 EUR

Doprastav Asfalt, a.s.

Obec Rudňany

04.07.2016

DOHODA číslo 52 /§ 52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

041/2016

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

30.06.2016

Zmluva o dielo č. Z201616238_Z

040/2016

15 000,00 EUR

Architektonické štúdio Atrium s.r.o.

Obec Rudňany

30.06.2016

Zmluva o poskytovaní služieb reklamy.

039/2016

244,80 EUR

Databanka firiem, s.r.o.

Obec Rudňany

17.06.2016

Kúpna zmluva č. Z201614980_Z

038/2016

1 799,50 EUR

Ján Soveľ

Obec Rudňany

16.06.2016

Zmluva o umeleckom účinkovaní na kultúrnom podujatí

037/2016

60,00 EUR

FS JAMNIČAN

Obec Rudňany

13.06.2016

ZMLUVA na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

036/2016

0,00 EUR

HOOK, s.r.o.

Obec Rudňany

10.06.2016

Zmluva o dielo č. Z201614196_Z

035/2016

19 980,00 EUR

Š & L stav, s.r.o.

Obec Rudňany

10.06.2016

Zmluva o dielo č. Z201614200_Z

034/2016

67 020,00 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Rudňany

08.06.2016

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

033/2016

200,00 EUR

JUDr. Marek Kúkelčík

Obec Rudňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK