Zmluvy, Faktúry, Objednávky 2016

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 2016

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Oznam  
"Všetky vkladané informácie až do 31.12.2015 sú zverejnené na podstránke - ARCHÍV - FZO (ľavý stĺpec stránky)."

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.05.2016

Dodatok č. 2/2016 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 01.05.2011

032/2016

14 761,65 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Rudňany

31.05.2016

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

031/2016

29,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

31.05.2016

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

030/2016

19,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

31.05.2016

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

029/2016

29,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

31.05.2016

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

028/2016

29,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

31.05.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

027/2016

14,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

31.05.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

026/2016

14,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

23.05.2016

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

025/2016

0,00 EUR

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Obec Rudňany

20.05.2016

Zmluva číslo VSN0907201523

024/2016

0,00 EUR

ENVI - PAK, a.s.

Obec Rudňany

11.05.2016

Poistenie vozidiel MOJE AUTO

023/2016

317,68 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Obec Rudňany

11.05.2016

Súhrnný návrh poistnej zmluvy

022/2016

981,29 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Obec Rudňany

11.05.2016

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

021/2016

0,00 EUR

TOMS-SK, s.r.o.

Obec Rudňany

29.04.2016

Oprava vstupných schodísk bytového domu.

020/2016

16 260,00 EUR

Ademma s.r.o.

Obec Rudňany

26.04.2016

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 07.03.2016

019/2016

0,00 EUR

Obec Rudňany

Štefan Jendrek

06.04.2016

v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. túto

018/2016

0,00 EUR

SLOVGRAM

Obec Rudňany

07.03.2016

Kúpna zmluva v zmysle § 588 a nasl. a v zmysle §151n ods.1 a ods.2 zákona č. 40/1964 Zb.

017/2016

42,00 EUR

Obec Rudňany

Štefan Jendrek

02.03.2016

Kúpna zmluva č. Z20164034_Z

016/2016

77 880,00 EUR

TOMS-SK, s.r.o.

Obec Rudňany

26.02.2016

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

015/2016

80,00 EUR

Obec Rudňany

CVČ pri ZŠ

22.02.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2016

014/2016

2 700,00 EUR

Obec Rudňany

Banícky cech Rudňany

19.02.2016

Zmluva poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2016

013/2016

800,00 EUR

Obec Rudňany

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

19.02.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2016

012/2016

4 000,00 EUR

Obec Rudňany

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Rudňany

19.02.2016

ZMLUVA O PRIPOJENÍ do distribučnej siete

011/2016

231,36 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Rudňany

04.02.2016

Dodatok č.16 k Zmluve o zbere,odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002/V-18

010/2016

0,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Rudňany

01.02.2016

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

009/2016

1 500,00 EUR

Cleerio SK s.r.o.

Obec Rudňany

01.02.2016

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

008/2016

80,00 EUR

Obec Rudňany

Základná škola Rudňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK