Rudňany - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

PLÁN ZASADNUTÍ OcZ V ROKU 2021

mesiac                obecné zastupiteľstvo

 • január:            25.1.  (preložené na 15.2.)
 • február:           --
 • marec:            22.3.
 • apríl:                --
 • máj:                 31.5.
 • jún:                  28.6.
 • júl                    --
 • august            30.8.
 • september     --
 • október          25.10.
 • november      22.11.
 • december      13.12.