Rudňany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

VZN

2024

SADZOBNÍK CIEN platný pre obec R U D Ň A N Y 2024

Sadzobník 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,17 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 8. 1. 2024

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RUDŇANY č. 3/2023 o podmienkach vodenia a držania psov na území obce RUDŇANY

VZN c_3_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 867,69 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 8. 1. 2024

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN č_4_2023_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,42 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 8. 1. 2024

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RUDŇANY č. 5/2023 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi

VZN_c_5_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 607,69 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 8. 1. 2024

VŠEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE OBCE RUDNANY č. 6/2023 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

VZN_c_6_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 472,6 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 8. 1. 2024

2023

Sadzobník cien platný pre obec Rudňany 2023

Sadzobník 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,19 kB
Stiahnuté: 314×
Vložené: 10. 1. 2023

Dodatok č. 1 k VZN 1/2026 o správe a prevádzkovaní pohrebiska

Dodatok_c_1_k_VZN_1_2016_o_sprave_a_prevadzkovani_pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,82 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 10. 1. 2023

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Ddodatok_c_2_ k_VZN_c_5_2019_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_TKO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104 kB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 10. 1. 2023

Dodatok č. 2 k Sadzobníku cien obce Rudňany

Dodatok_c_ 2_k_Sadzobniku_cien.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,34 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 29. 3. 2023

2022

Sadzobník cien platný pre obec Rudňany

Sadzobník 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 551,52 kB
Stiahnuté: 273×
Vložené: 15. 12. 2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 ktorým sa určujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrana verejnej zelene

Dodatok_c_1_k_VZN_c_3_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,71 kB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 7. 11. 2022

2021

VZN č. 2/2021

ktorým sa určuje školský obvod základnej školy a spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudňany
VZN_c_2_2021_spadove_skoly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,55 kB
Stiahnuté: 186×
Vložené: 1. 6. 2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021

o určení školského obvodu základnej školy a spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudňany
Dodatok_c_1_k_VZN_2_2021_o_urceni_skolskeho_obvodu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 538,81 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 27. 10. 2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2021

o určení školského obvodu základnej školy a spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudňany
Dodatok_c_2_k_VZN_2_2021_o_urceni_skolskeho_obvodu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,54 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 28. 7. 2023

VZN č.1/2021

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rudňany
VZN_1_2021_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_drobnymi_stavebnymi_odpadmi_na_uzemi_obce_Rudnany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,11 MB
Stiahnuté: 340×
Vložené: 1. 6. 2021

Sadzobník cien pre rok 2021

podľa Občianského zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
Sadzobník cien pre rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 550,22 kB
Stiahnuté: 190×
Vložené: 14. 2. 2021
Zobrazené 1-20 z 88