Rudňany - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice a uznesenia

VOLEBNÉ OBDOBIE 2014- 2018

 1. Zápisnica a uznesenia z 1. zasadnutia OcZ dňa 3.12.2014

 2. Zápisnica a uznesenia z 2. zasadnutia OcZ dňa 15.12.2014

 3. Zápisnica a uznesenia z 3. zasadnutia OcZ dňa 26.1.2015

 4. Zápisnica a uznesenia zo 4. zasadnutia OcZ dňa 23.2.2015

 5. Zápisnica a uznesenia z 5. zasadnutia OcZ dňa 23.3.2015

 6. Zápisnica a uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ dňa 27.4.2015

 7. Zápisnica a uznesenia zo 7. zasadnutia OcZ dňa 25.5.2015

 8. Zápisnica a uznesenia z 8. zasadnutia OcZ dňa 29.6.2015

 9. Zápisnica a uznesenia z 9. zasadnutia OcZ dňa 24.8.2015

 10. Zápisnica a uznesenia z 10. zasadnutia OcZ dňa 28.9.2015

 11. Zápisnica a uznesenia z 11. zasadnutia OcZ dňa 26.10.2015

 12. Zápisnica a uznesenia z 12. zasadnutia OcZ dňa 16.11.2015

 13. Zápisnica a uznesenia z 13. zasadnutia OcZ dňa 23.11.2015

 14. Zápisnica a uznesenia zo 14. zasadnutia OcZ dňa 14.12.2015

 15. Zápisnica a uznesenia z 15. zasadnutia OcZ dňa 21.1.2016

 16. Zápisnica a uznesenia zo 16. zasadnutia OcZ dňa 1.2.2016

 17. Zápisnica a uznesenia zo 17. zasadnutia OcZ dňa 29.2.2016

 18. Zápisnica a uznesenia z 18. zasadnutia OcZ dňa 21.3.2016

 19. Zápisnica a uznesenia z 19. zasadnutia OcZ dňa 25.4.2016

 20. Zápisnica a uznesenia z 20. zasadnutia OcZ dňa 30.5.2016

 21. Zápisnica a uznesenia z 21. zasadnutia OcZ dňa 27.6.2016

 22. Zápisnica a uznesenia z 22. zasadnutia OcZ dňa 22.8.2016

 23. Zápisnica a uznesenia z 23. zasadnutia OcZ dňa 30.8.2016

 24. Zápisnica a uznesenia z 24.zasadnutia OcZ dňa 26.9.2016

 25. Zápisnica a uznesenia z 25.zasadnutia OcZ dňa 31.10.2016

 26. Zápisnica a uznesenia z 26.zasadnutia OcZ dňa 21.11.2016

 27. Zápisnica a uznesenia z 27.zasadnutia OcZ dňa 12.12.2016

 28. Zápisnica a uznesenia z 28.zasadnutia OcZ dňa 30.1.2017

 29. Zápisnica a uznesenia z 29.zasadnutia OcZ dňa 27.2.2017

 30. Zápisnica a uznesenia z 30.zasadnutia OcZ dňa 27.3.2017

 31. Zápisnica a uznesenia z 31.zasadnutia OcZ dňa 24.4.2017

 32. Zápisnica a uznesenia z 32.zasadnutia OcZ dňa 29.5.2017

 33. Zápisnica a uznesenia z 33.zasadnutia OcZ dňa 26.6.2017

 34. Zápisnica a uznesenia z 34.zasadnutia OcZ dňa 17.7.2017

 35. Zápisnica a uznesenia z 35.zasadnutia OcZ dňa 28.8.2017

 36. Zápisnica a uznesenia z 36.zasadnutia OcZ dňa 25.9.2017

 37. Zápisnica a uznesenia z 37.zasadnutia OcZ dňa 30.10.2017

 38. Zápisnica a uznesenia z 38.zasadnutia OcZ dňa 20.11.2017

 39. Zápisnica a uznesenia z 39.zasadnutia OcZ dňa 11.12.2017

 40. Zápisnica a uznesenia zo 40.zasadnutia OcZ dňa 29.1.2018

 41. Zápisnica a uznesenia zo 41.zasadnutia OcZ dňa 26.2.2018

 42. Zápisnica a uznesenia zo 42.zasadnutia OcZ dňa 26.3.2018

 43. Zápisnica a uznesenia zo 43.zasadnutia OcZ dňa 30.4.2018

 44. Zápisnica a uznesenia zo 44.zasadnutia OcZ dňa 28.5.2018

 45. Zápisnica a uznesenia zo 45.zasadnutia OcZ dňa 25.6.2018

 46. Zápisnica a uznesenia zo 46.zasadnutia OcZ dňa 30.7.2018

 47. Zápisnica a uznesenia zo 47.zasadnutia OcZ dňa 27.8.2018

 48. Zápisnica a uznesenia zo 48.zasadnutia OcZ dňa 24.9.2018

 49. Zápisnica a uznesenia zo 49.zasadnutia OcZ dňa 29.10.2018