Menu

Obec Rudňany
Obec Rudňany

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 12. 2019

Zmluva o dielo č. 07/19/PPO

096/2019

40,00 EUR

Ing. František Kapusta

Obec Rudňany

30. 12. 2019

Zmluva o dodávke plynu č. 9106647917

095/2019

podľa cenníka

SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Obec Rudňany

23. 12. 2019

ZMLUVA O DIELO č.01-19 Uzavretá podľa § 536 a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

094/2019

podľa zmluvy

Ing. Mojmír Begán

Obec Rudňany

20. 12. 2019

Zmluva o hudobnej produkcii

093/2019

700,00 EUR

Hudobná skupina Dimenzion, Samuel Gábor

Obec Rudňany

20. 12. 2019

Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

092/2019

podľa článku II. dodatku

Spišská katolícka charita

Obec Rudňany

19. 12. 2019

Zmluva o umeleckom účinkovaní na kultúrnom podujatí

091/2019

80,00 EUR

FS JAMNIČAN

Obec Rudňany

19. 12. 2019

Dohoda č.19/44/052/841 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnost' formou menších obecných služieb obci

090/2019

podľa čl. II dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

19. 12. 2019

Dohoda č.19/44/50j/54/NS 2019 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podl'a § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

089/2019

podľa čl.II dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

17. 12. 2019

Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov

088/2019

podľa zmluvy

MORFEUS, s. r. o.

Obec Rudňany

16. 12. 2019

DODATOK č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002383 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 16.10.2018

087/2019

21 411,44 EUR

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Rudňany

11. 12. 2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS00007711078

086/2019

podľa cenníka

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

10. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb číslo: 034 2019

085/2019

podľa zmluvy

EUFC SK s.r.o.

Obec Rudňany

27. 11. 2019

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 11.06.2013

084/2019

neuvedené

Potraviny Kačka, a.s.,

Obec Rudňany

26. 11. 2019

DODATOK č.22 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002/V-18

083/2019

podľa dodatku

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

15. 11. 2019

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2018- 001780 zo dňa 19. júna 2018, názov projektu: Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Rudňany, kód projektu v ITMS2014+: 312061L655

082/2019

podľa zmluvy

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Rudňany

13. 11. 2019

Zmluva č. 19257/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

081/2019

4 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice

Obec Rudňany

5. 11. 2019

Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

080/2019

2 450,00 EUR vklad obce

Občianske združenie "údržbár" Rudňany

Obec Rudňany

29. 10. 2019

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI ČÍSLO ZMLUVY: USVRK-OIP-2019/001673-100

079/2019

podľa článku 5 zmluvy

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Rudňany

29. 10. 2019

Dodatok č. 6/2019 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 3.11.2014

078/2019

podľa článku II. dodatku

Centrum voľného času

Obec Rudňany

28. 10. 2019

Zmluva o spolupráci číslo zmluvy: USVRK-OIP-2019/001664-046

077/2019

podľa zmluvy

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Rudňany

28. 10. 2019

Dodatok č. 5/2019 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 14.11.2014

076/2019

podľa článku II. zmluvy

Gymnázium Javorová 16

Obec Rudňany

28. 10. 2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

075/2019

podľa článku III. zmluvy

Základná škola, Komenského 3, Smižany, Komenského 3, 05311 Smižany

Obec Rudňany

22. 10. 2019

Poistná zmluva č. 2407104869

074/2019

podľa zmluvy

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Rudňany

22. 10. 2019

Rámcová kúpna zmluva

073/2019

podľa cenovej ponuky

Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o.

Obec Rudňany

16. 10. 2019

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu „Dajme spolu gól"

072/2019

podľa zmluvy

Slovenský futbalový zväz

Obec Rudňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 96

Aktuálna teplota

21.6.2024 07:06

Aktuálna teplota:

18.5 °C

Vlhkosť:

68.1 %

Rosný bod:

12.5 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:134
TÝŽDEŇ:1570
CELKOM:710923