Menu

Obec Rudňany
Obec Rudňany

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 12. 2019

Zmluva o dielo č. 07/19/PPO

096/2019

40,00 EUR

Ing. František Kapusta

Obec Rudňany

30. 12. 2019

Zmluva o dodávke plynu č. 9106647917

095/2019

podľa cenníka

SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Obec Rudňany

23. 12. 2019

ZMLUVA O DIELO č.01-19 Uzavretá podľa § 536 a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

094/2019

podľa zmluvy

Ing. Mojmír Begán

Obec Rudňany

20. 12. 2019

Zmluva o hudobnej produkcii

093/2019

700,00 EUR

Hudobná skupina Dimenzion, Samuel Gábor

Obec Rudňany

20. 12. 2019

Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

092/2019

podľa článku II. dodatku

Spišská katolícka charita

Obec Rudňany

19. 12. 2019

Zmluva o umeleckom účinkovaní na kultúrnom podujatí

091/2019

80,00 EUR

FS JAMNIČAN

Obec Rudňany

19. 12. 2019

Dohoda č.19/44/052/841 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnost' formou menších obecných služieb obci

090/2019

podľa čl. II dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

19. 12. 2019

Dohoda č.19/44/50j/54/NS 2019 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podl'a § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

089/2019

podľa čl.II dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

17. 12. 2019

Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov

088/2019

podľa zmluvy

MORFEUS, s. r. o.

Obec Rudňany

16. 12. 2019

DODATOK č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002383 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 16.10.2018

087/2019

21 411,44 EUR

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Rudňany

11. 12. 2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS00007711078

086/2019

podľa cenníka

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

10. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb číslo: 034 2019

085/2019

podľa zmluvy

EUFC SK s.r.o.

Obec Rudňany

27. 11. 2019

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 11.06.2013

084/2019

neuvedené

Potraviny Kačka, a.s.,

Obec Rudňany

26. 11. 2019

DODATOK č.22 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002/V-18

083/2019

podľa dodatku

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

15. 11. 2019

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2018- 001780 zo dňa 19. júna 2018, názov projektu: Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Rudňany, kód projektu v ITMS2014+: 312061L655

082/2019

podľa zmluvy

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Rudňany

13. 11. 2019

Zmluva č. 19257/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

081/2019

4 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice

Obec Rudňany

5. 11. 2019

Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

080/2019

2 450,00 EUR vklad obce

Občianske združenie "údržbár" Rudňany

Obec Rudňany

29. 10. 2019

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI ČÍSLO ZMLUVY: USVRK-OIP-2019/001673-100

079/2019

podľa článku 5 zmluvy

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Rudňany

29. 10. 2019

Dodatok č. 6/2019 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 3.11.2014

078/2019

podľa článku II. dodatku

Centrum voľného času

Obec Rudňany

28. 10. 2019

Zmluva o spolupráci číslo zmluvy: USVRK-OIP-2019/001664-046

077/2019

podľa zmluvy

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Rudňany

28. 10. 2019

Dodatok č. 5/2019 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 14.11.2014

076/2019

podľa článku II. zmluvy

Gymnázium Javorová 16

Obec Rudňany

28. 10. 2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

075/2019

podľa článku III. zmluvy

Základná škola, Komenského 3, Smižany, Komenského 3, 05311 Smižany

Obec Rudňany

22. 10. 2019

Poistná zmluva č. 2407104869

074/2019

podľa zmluvy

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Rudňany

22. 10. 2019

Rámcová kúpna zmluva

073/2019

podľa cenovej ponuky

Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o.

Obec Rudňany

16. 10. 2019

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu „Dajme spolu gól"

072/2019

podľa zmluvy

Slovenský futbalový zväz

Obec Rudňany

4. 10. 2019

Zmluva o dielo č. 10/2019

071/2019

8 335,92 EUR

JFK STAV s.r.o.

Obec Rudňany

3. 10. 2019

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260620S/2019

070/2019

podľa cenníka

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

27. 9. 2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

069/2019

1 188,00 EUR ročný poplatok 450 €

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Rudňany

26. 9. 2019

Zmluva o termínovanom úvere č. 830/2019/UZ

068/2019

113 212,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Rudňany

25. 9. 2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000768914O

067/2019

podľa cenníka

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

24. 9. 2019

Zmluva o dodávke plynu

066/2019

cenník dodávateľa

Slovenský plynárenský priemysel a.s, Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava

Obec Rudňany

19. 9. 2019

Kúpna zmluva

065/2019

897,00 EUR

Patrik Bachleda, Lucia Mangerová, rod.Bachledová

Obec Rudňany

10. 9. 2019

Zmluva o dodávke plynu

064/2019

cenník dodávateľa

Slovenský plynárenský priemysel a.s, Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava

Obec Rudňany

4. 9. 2019

Kúpna zmluva

063/2019

5 184,00 EUR

UNIKOV NITRA s.r.o.

Obec Rudňany

28. 8. 2019

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

062/2019

6 420,00 EUR

UNIKOV NITRA s.r.o.

Obec Rudňany

21. 8. 2019

Zmluva o dielo č. 0188/3340/2019

061/2019

113 212,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Rudňany

16. 8. 2019

Zmluva o dielo č. 2019/EN/0804

060/2019

280,00 EUR

M.O. holding, s.r.o.

Obec Rudňany

14. 8. 2019

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260620S/2019

059/2019

podľa cenníka

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

5. 8. 2019

Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

058/2019

neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

1. 8. 2019

Zmluva o Elektronickej službe Business24

057/2019

neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Rudňany

31. 7. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Rudňany 01

056/2019

podľa článku 5 zmluvy

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Rudňany

31. 7. 2019

Dodatok č. 1 k Dohode číslo 19/44/052/524

055/2019

podľa dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

31. 7. 2019

DOHODA č. 19/44/052/524

054/2019

podľa dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

25. 7. 2019

Kúpna zmluva

053/2019

20,80 EUR

Kristína Kandráčová

Obec Rudňany

22. 7. 2019

Zmluva o Balíkovom účte

052/2019

neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Rudňany

19. 7. 2019

Zmluva o dielo

051/2019

39 513,55 EUR

STATSTAV s.r.o., Zimná 2698/94, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

19. 7. 2019

Kúpna zmluva

050/2019

6 420,00 EUR

UNIKOV NITRA s.r.o.

Obec Rudňany

4. 7. 2019

Sponzorská zmluva

049/2019

100,00 EUR

Ľuboš Hladt - ACE media, 331, 05323 Rudňany

Obec Rudňany

2. 7. 2019

Zmluva č.: JS/2019/lvI/01764/DV Prenájom

048/2019

102,00 EUR

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Obec Rudňany

2. 7. 2019

Zmluva č. 97/2019 - VZN o poskytnutí dotácie na projekt „Deň obce Rudňany“

047/2019

1 500,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Rudňany

27. 6. 2019

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260620S/2019

046/2019

neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

27. 6. 2019

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia Materskej školy 89

045/2019

59 596,87 EUR

RAJ SK s.r.o.

Obec Rudňany

27. 6. 2019

DOHODA číslo 19/44/052/417 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnost' formou menších obecných s]užiel) obci

044/2019

podľa dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

24. 6. 2019

Zmluva o umeleckom účinkovaní na kultúrnom podujatí

043/2019

80,00 EUR

FS JAMNIČAN

Obec Rudňany

18. 6. 2019

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

042/2019

podľa pôvodnej zmluvy

ARETI s.r.o.

Obec Rudňany

5. 6. 2019

Dodatok č. 006/2019 k Zmluve o dodávke plynu

041/2019

podľa dohody

Slovenský plynárenský priemysel a.s, Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava

Obec Rudňany

29. 5. 2019

Kúpna zmluva

040/2019

49 668,00 EUR

AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, 05311 Smižany

Obec Rudňany

28. 5. 2019

Zmluva o dielo č. 1/2019

039/2019

20 249,63 EUR

Jozef Koky

Obec Rudňany

10. 5. 2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku grantový program regióny č. 25/2019

038/2019

500,00 EUR

Nadácia SPP

Obec Rudňany

10. 5. 2019

Zmluva o dielo "Asanácia budovy Kultúrneho domu v Rudňanoch“

037/2019

214 589,00 EUR

ARETI s.r.o.

Obec Rudňany

7. 5. 2019

Zmluva č. 39 624 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovolňej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

036/2019

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Rudňany

29. 4. 2019

DOHODA č. 19/44/50j/30/NS 2019

035/2019

podľa dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

9. 4. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb.

034/2019

podľa cenníka služieb

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

9. 4. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb.

033/2019

podľa cenníka služieb

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

9. 4. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb.

032/2019

podľa cenníka služieb

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

9. 4. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb.

031/2019

podľa cenníka služieb

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

9. 4. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb.

030/2019

20,89 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

9. 4. 2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

029/2019

podľa cenníka služieb

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

3. 4. 2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

028/2019

276,00 EUR za jedno ihrisko

EKOTEC, spol. s r.o.

Obec Rudňany

1. 4. 2019

DOHODA číslo 19/44/50j/12/NS 2019

027/2019

podľa čl. II dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

29. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2019

026/2019

5 000,00 EUR

Banícky cech Rudňany

Obec Rudňany

27. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2019

025/2019

8 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Rudňany

Obec Rudňany

27. 3. 2019

Žiadosť o uzatvorení zmluvy o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy číslo: 24ZVS 0000457467l

024/2019

podľa cenníka služieb

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

26. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2019

023/2019

1 200,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Obec Rudňany

26. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2019

022/2019

38 000,00 EUR

Obecný športový klub Rudňany

Obec Rudňany

20. 3. 2019

Kúpna zmluva

021/2019

7,80 EUR

Miroslav Benčo

Obec Rudňany

19. 3. 2019

Kúpna zmluva

020/2019

15,60 EUR

Miroslav Barnáš a Mária Barnášová

Obec Rudňany

19. 3. 2019

Kúpna zmluva

019/2019

10,40 EUR

Ivan Benčo a Božena Benčová

Obec Rudňany

5. 3. 2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

018/2019

276,00 EUR

EKOTEC, spol. s r.o.

Obec Rudňany

1. 3. 2019

Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke časopisu "Horizont".

017/2019

Neuvedené

Tlačiareň Sedlák, s.r.o.

Obec Rudňany

28. 2. 2019

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácle (maloodber)

016/2019

podľa cenníka služieb

Slovenský plynárenský priemysel a.s, Mlynské Nivy 44/A, 810 00 Bratislava

Obec Rudňany

28. 2. 2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci

015/2019

384,00 EUR

JUDr. Marek Kúkelčík - advokát, Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

27. 2. 2019

Zmluva o dodávke mesačníka "Horizont"

014/2019

podľa článku 4 zmluvy

Ľuboš Hladt - ACE media, 331, 05323 Rudňany

Obec Rudňany

27. 2. 2019

Kúpna zmluva

013/2019

25 000,00 EUR

Ing. Slavomír Turčin

Obec Rudňany

25. 2. 2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000758665P

012/2019

podľa cenníka služieb

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

14. 2. 2019

Kúpna zmluva

011/2019

2 275,00 EUR

Jozef Novák

Obec Rudňany

12. 2. 2019

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260620S/2019

010/2019

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

1. 2. 2019

Dohoda číslo 19/44/052/31 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

009/2019

podľa článku II

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

31. 1. 2019

Zmluva o zabezpečení likvidácie nezákonne umiestneného odpadu

008/2019

53 047,87 EUR

SIBS MV s.r.o., Hutnícka 2713/10, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

22. 1. 2019

Zmluva č. ZO/2019B20318-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov

007/2019

54,00 EUR mesačne

osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me

Obec Rudňany

8. 1. 2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000757836T

006/2019

podľa cenníka služieb

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

2. 1. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií

005/2019

69,60 EUR na jeden rok

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy

Obec Rudňany

2. 1. 2019

Rámcová kúpna zmluva

004/2019

na základe cenovej ponuky

MIVA Market, spol. s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany

Obec Rudňany

2. 1. 2019

Dodatok č. 1/2019

003/2019

39 460,20 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Rudňany

2. 1. 2019

Dodatok 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260620C/2018

002/2019

podľa cenníka služieb

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Rudňany

2. 1. 2019

Dodatok č.21 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002/V-18

001/2019

podľa čl. III dodatku

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Aktuálna teplota

23.6.2024 19:06

Aktuálna teplota:

35.5 °C

Vlhkosť:

34.8 %

Rosný bod:

17.6 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:475
TÝŽDEŇ:2754
CELKOM:712107