Menu

Obec Rudňany
Obec Rudňany

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2022

003/2022

42 000,00 EUR

Obec Rudňany

Obecný športový klub Rudňany

12. 1. 2022

Dohoda číslo:20/2022 o vykonaní ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na rok 2022

002/2022

neuvedená

Klein DDD - asanačná služba, Pribinova 93, 053 11 Smižany

Obec Rudňany

10. 1. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve č. 2 2011 o zabezpeceni poskytovania socialnej sluzby

001/2022

podľa čl. II dodatku

Spišská katolícka charita

Obec Rudňany

31. 12. 2021

K o l e k t í v n u z m l u v u n a r o k 2 0 2 2

078/2021

Neuvedené

ZV SLOVES

Obec Rudňany

23. 12. 2021

DODATOK č.24 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002/V-18

077/2021

podľa čl.III, bod 1

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

23. 12. 2021

Darovacia zmluva

076/2021

300,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Rudňany

22. 12. 2021

Zmluva o spolupráci

075/2021

podľa čl. 5 zmluvy

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Rudňany

20. 12. 2021

Kúpna zmluva

074/2021

podľa čl. 3

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

Obec Rudňany

20. 12. 2021

DODATOK č. 4 k Licenčnej zmluve č. U1743/2013

073/2021

2 000,00 EUR

MADE spol. s.r.o, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Rudňany

15. 12. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke mesačníka „Horizont

072/2021

podľa čl. 4.1.

ACE MEDIA s. r. o., Rudňany 331, 05323 Rudňany

Obec Rudňany

15. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí služby

071/2021

4 983,00 EUR

PLYNSTAV združenie - Beregházy, Okružna 27, 053 11 Smižany

Obec Rudňany

15. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci zo dňa 27.10.2020

070/2021

podľa čl. III dodatku

RUPOD, s. r. o., r. s. p., 234, 05323 Rudňany

Obec Rudňany

1. 12. 2021

Dodatok č. 4 k ZMLUVE 0 POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ POMOCI zo dňa 08.06.2016

069/2021

podľa čl.1

JUDr. Marek Kúkelčík - advokát, Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

30. 11. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov číslo: 3sl00/BRKO/2015/O-14

068/2021

podľa čl. 4.1.

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

30. 11. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov číslo: 3sloo/BRKO/2015/O-13

067/2021

podľa čl. 4.1.

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

30. 11. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov číslo: 3sl00/BRKO/2014/O-1

066/2021

podľa čl. 4.1.

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

29. 11. 2021

DOHODA číslo 21/44/054/425 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb

065/2021

podľa dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

29. 11. 2021

Kúpna zmluva

064/2021

1 203,80 EUR

Ladislav Dunka

Obec Rudňany

29. 11. 2021

Kúpna zmluva

063/2021

podľa čl. 2 zmluvy

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Rudňany

Obec Rudňany

24. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí služby

062/2021

podľa čl. 4

Jozef DŽUBÁK TIP TOP

Obec Rudňany

16. 11. 2021

Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 3.11.2014

061/2021

podľa čl. 2 zmluvy

Centrum volného času

Obec Rudňany

16. 11. 2021

ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

060/2021

podľa čl. 2 zmluvy

Centrum voľného času pri Gymnáziu Javorová 16 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

11. 11. 2021

Zmluva o dielo

059/2021

50,00 EUR

Edusteps, Karpatská 754/8, 08901 Svidník

Obec Rudňany

4. 11. 2021

Dohoda č. 21/44/012/49 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

058/2021

neuvedená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

29. 10. 2021

Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu

057/2021

podľa čl. III zmluvy

Packeta Slovakia s. r. o.

Obec Rudňany

26. 10. 2021

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

056/2021

podľa čl. č.7

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

26. 10. 2021

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY č. 853411-107/2021/SM-Na

055/2021

36 403,00 EUR

Železnice Slovenskej republiky

Obec Rudňany

26. 10. 2021

Mandátna zmluva

054/2021

600,00 EUR

TANOT s.r.o.

Obec Rudňany

26. 10. 2021

Kúpna zmluva

053/2021

273,00 EUR

Lukáš Kopinec

Obec Rudňany

21. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie číslo DS/0058/2021

052/2021

3 200,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Rudňany

13. 10. 2021

DODATOK č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1743/2013

051/2021

1 900,00 EUR za kalendárny rok

podľa zoznamu

Obec Rudňany

21. 9. 2021

Dodatok č. 2/2021 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 01.05.2011

050/2021

podľa čl. II dodatku

Spišská katolícka charita

Obec Rudňany

25. 8. 2021

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy číslo: 24ZVS0000798688Q

049/2021

podľa cenníka služieb

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

6. 8. 2021

DOHODA číslo 21/44/054/338 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

048/2021

podľa čl. II Dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

14. 7. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

047/2021

23,00 EUR mesačne

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

8. 7. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo

046/2021

podľa dodatku

EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 04011 Košice - mestská časť Juh

Obec Rudňany

30. 6. 2021

Dohoda č. 21/44/054/256 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti

045/2021

podľa čl. I dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

24. 6. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

044/2021

podľa dodatku

EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 04011 Košice - mestská časť Juh

Obec Rudňany

16. 6. 2021

Zmluva číslo: 247/265/21Pv o dodávke vody z verejného vodovodu

043/2021

podľa platného cenníka

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

16. 6. 2021

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena)

042/2021

podľa zmluvy

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

9. 6. 2021

Zmluva o dielo

041/2021

50,00 EUR

PaedDr. Katarína Hvizdová, Karpatská 754/8, 08901 Svidník

Obec Rudňany

2. 6. 2021

Zmluva o združenej dodávke plynu

040/2021

podľa cenníka

innogy Slovensko s.r.o.

Obec Rudňany

2. 6. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

039/2021

podľa cenníka

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Rudňany

19. 5. 2021

DOHODA číslo 21/44/054/17 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnuí príspevku na aktivačnú činnost' formou menších obecných služieb obci

038/2021

podľa čl. II dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

12. 5. 2021

ZMLUVA č. 321 0843 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

037/2021

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Rudňany

5. 5. 2021

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

036/2021

neuvedená

Ján Oreško

Obec Rudňany

26. 4. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

035/2021

podľa čl. I dodatku

EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 04011 Košice - mestská časť Juh

Obec Rudňany

22. 4. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

034/2021

24,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

22. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní virtuálnej služby

033/2021

podľa čl. II zmluvy

WANART, s. r. o., Biela 422/5, 81101 Bratislava - mestská časť Star

Obec Rudňany

20. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Memorandu

032/2021

podľa dodatku

ROZVOJ SPIŠA n. o., Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

20. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rudňany v roku 2021

031/2021

5 000,00 EUR

Banícky cech Rudňany

Obec Rudňany

20. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rudňany v roku 2021

030/2021

38 000,00 EUR

Obecný športový klub Rudňany

Obec Rudňany

20. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rudňany v roku 2021

029/2021

8 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Rudňany

Obec Rudňany

20. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rudňany v roku 2021

028/2021

1 200,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Obec Rudňany

20. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rudňany v roku 2021

027/2021

5 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Rudňany

15. 4. 2021

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti

026/2021

podľa čl. II Zmluvy

Briqss Slovakia s. r. o.

Obec Rudňany

30. 3. 2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

025/2021

11 000,00 EUR

Ing. arch. Lukáš Mihalko

Obec Rudňany

26. 3. 2021

Dohoda č. 21/44/060/74 o poskytnutí príspevku na úhradu chránenej dielne

024/2021

podľa čl. III dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

26. 3. 2021

Dohoda č. 21/44/060/73 o poskytnutí príspevku na úhradu chráneného pracoviska

023/2021

podľa čl. III dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

24. 3. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

022/2021

bezodplatne

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05801 Poprad

Obec Rudňany

22. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb závodného stravovania číslo zmluvy 01/2021

021/2021

podľa cenníka služieb

Paciga s.r.o., Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

22. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

020/2021

neuvedená

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Rudňany

19. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní odborných služieb

019/2021

podľa prílohy zmluvy

ejoin, s.r.o., Štúrova 1, 01841 Dubnica nad Váhom

Obec Rudňany

18. 3. 2021

Zmluva o dielo

018/2021

50,00 EUR

PaedDr. Katarína Hvizdová, Karpatská 754/8, 08901 Svidník

Obec Rudňany

16. 3. 2021

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2017-001617 zo dňa 13.11.2017, názov projektu: „Miestna občianska poriadková služba v obci Rudňany“

017/2021

podľa dodatku

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Rudňany

15. 3. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

016/2021

neuvedená

ELT Management Company Slovakia s.r.o

Obec Rudňany

11. 3. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

015/2021

750,00 EUR

Lesné a pasienkové spoločenstvo Zapálenica, Rudňany pozemkové spoločenstvo

Obec Rudňany

9. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

014/2021

podľa čl. I

EUROBAU s.r.o., Werferova 1/2582, 04011 Košice - mestská časť Juh

Obec Rudňany

4. 3. 2021

MEMORANDUM o vzájomnej spolupráci pri riešení vecí verejných

013/2021

neuvedené

ROZVOJ SPIŠA n. o., Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

25. 2. 2021

Kolektívna zmluva na rok 2021

012/2021

neuvedené

SLOVES - závodný výbor Obce Rudňany

Obec Rudňany

24. 2. 2021

Zmluva o dielo č. 04/2021U

011/2021

12 240,00 EUR

ARLAND, s.r.o., Letná 49, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

22. 2. 2021

Zmluva o dielo

010/2021

40 080,00 EUR

RG ATELIÉR, s.r.o.

Obec Rudňany

8. 2. 2021

Mandátna zmluva

009/2021

1 700,00 EUR

Ing. Ján Kunák, reg.č.:314

Obec Rudňany

4. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

008/2021

podľa čl. III

MEPOS SNV s.r.o., Štefánikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

2. 2. 2021

Dohoda č. 20/2021 o vykonaní ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na rok 2021

007/2021

neuvedená

Klein DDD - asanačná služba, Pribinova 93, 053 11 Smižany

Obec Rudňany

27. 1. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

006/2021

29,84 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

22. 1. 2021

Rámcová kúpna zmluva

005/2021

podľa čl. V

MIVA Market, spol. s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany

Obec Rudňany

22. 1. 2021

Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru

004/2021

podľa čl. IV

Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT, Za šestnástkou 2, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

22. 1. 2021

Rámcová kúpna zmluva

003/2021

podľa prílohy zmluvy

Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o.

Obec Rudňany

22. 1. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

002/2021

19,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

14. 1. 2021

Zmluva o partnerstve

001/2021

neuvedené

Partneri podľa zmluvy

Obec Rudňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Aktuálna teplota

21.6.2024 05:06

Aktuálna teplota:

17.1 °C

Vlhkosť:

70.1 %

Rosný bod:

11.6 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:98
TÝŽDEŇ:1534
CELKOM:710887