Menu

Obec Rudňany
Obec Rudňany

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

088/2023

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

29. 12. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o správe informačného systému a poskytovania služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

087/2023

Neuvedené

Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT

Obec Rudňany

29. 12. 2023

ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023

086/2023

17 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Rudňany

29. 12. 2023

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV a NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

085/2023

Neuvedené

ELEKOS

Obec Rudňany

20. 12. 2023

DODATOK č. 3/2023 Zmluvy o poskytovaní služieb

084/2023

Neuvedené

Ing. Martin Macala

Obec Rudňany

19. 12. 2023

Dodatok č.1 /2024

083/2023

10 976,40 EUR

Obec Rudňany

Spišská katolícka charita

19. 12. 2023

ZMLUVA č. KB/ ZO/2023MKB20318-3 O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB MANAŽÉRA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

082/2023

Neuvedené

Obec Rudňany

Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.

19. 12. 2023

NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiesthenie Boxu balíkovo

081/2023

Neuvedené

Obec Rudňany

Slovak Parcel Service s.r.o.

19. 12. 2023

Dohoda o skončení ZMLUVY O POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ POMOCI

080/2023

Neuvedené

JUDr. Marek Kúkelčík - advokát, Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

18. 12. 2023

Dodatok č. 4 k ZoD č. 2022/01

079/2023

Neuvedené

I.N.V.E.S.T. a.s., 345, 02964 Oravská Jasenica

Obec Rudňany

14. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

078/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodzova 11, 010 11 Žilina

Obec Rudňany

14. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

077/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodzova 11, 010 11 Žilina

Obec Rudňany

13. 12. 2023

Dodatok č.3 /2023

076/2023

24 495,62 EUR

Obec Rudňany

Spišská katolícka charita

1. 12. 2023

ZMLUVA č.1/2023/SS

075/2023

1 200,00 EUR

Obec Rudňany

Seniorvital, n. o.

28. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

074/2023

Neuvedené

Obec Rudňany

Centrum volného času

28. 11. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

073/2023

Neuvedené

Obec Rudňany

Centrum voľného času

23. 11. 2023

Darovacia zmluva

072/2023

Neuvedené

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Rudňany

21. 11. 2023

Zmluva o dodávke plynu

071/2023

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel,a.s.

Obec Rudňany

8. 11. 2023

Kúpna zmluva

070/2023

30,00 EUR

Obec Rudňany

Róbert Stanislav

23. 10. 2023

Nájomná zmluva

069/2023

Neuvedené

Obec Rudňany

Ladislav Borák

9. 10. 2023

ZMLUVA O DIELO č. 03102023

068/2023

106 882,12 EUR

RELIEN s.r.o., Havanská 25, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce

Obec Rudňany

5. 10. 2023

Kúpna zmluva

067/2023

46,80 EUR

Obec Rudňany

Peter Vincenty

5. 10. 2023

Kúpna zmluva

066/2023

108,00 EUR

Obec Rudňany

Kristián Šomšak

2. 10. 2023

ZMLUVA O DIELO

065/2023

110 496,55 EUR

Fruit and berry products s. r. o.

Obec Rudňany

26. 9. 2023

DOHODA Číslo:23/44/054/1499 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí pníspevku na aktivačnú činnosť' formou menších obecných služieb obci

064/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

19. 9. 2023

Dodatok č. 4 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu

063/2023

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Rudňany

11. 9. 2023

DODATOK č. 2/2023

062/2023

Neuvedené

Ing. Martin Macala

Obec Rudňany

11. 9. 2023

Kúpna zmluva č.04082023

061/2023

117 633,36 EUR

Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Rudňany

8. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí technickej služby

060/2023

Neuvedené

Miroslav Starigazda - ALFA, Železničný riadok 1144/10, 05401 Levoča

Obec Rudňany

5. 9. 2023

ZMLUVA O DIELO

059/2023

40 837,45 EUR

Jozef Lazor, Hviezdoslavova 2, 05361 Spišské Vlachy

Obec Rudňany

4. 9. 2023

Zmluva o spolupráci pre národný projekt

058/2023

1 960 656,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Rudňany

28. 8. 2023

Zmluva č. 2023 KGR POP3MŠ PKPO 255 o vzájomnej spolupráci pri imp]ementácii i)rojektových aktivĺt v rámci národného i)rojektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3"

057/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Rudňany

28. 8. 2023

Zmluva č. 2023 KGR POP3MŠ PKPO 256 o vzájomnej spolupráci pri impLementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3"

056/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Rudňany

16. 8. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE

055/2023

1 300,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Rudňany

15. 8. 2023

Zmluva o spolupráci

054/2023

Neuvedené

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Obec Rudňany

9. 8. 2023

Zmluva č. 01/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku

053/2023

3 760,00 EUR

Obec Rudňany

Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o.

4. 8. 2023

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

052/2023

Neuvedené

Obec Rudňany

SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

4. 8. 2023

Dodatok č.2 /2023 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 01.05.2011 uzatvorenej na základe ustanovenia §8 odst.8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ž. podnikaní

051/2023

25 371,17 EUR

Obec Rudňany

Spišská katolícka charita

14. 7. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

050/2023

Neuvedené

ENVIROPOL SK s. r. o.

Obec Rudňany

13. 7. 2023

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

049/2023

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

13. 7. 2023

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

048/2023

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

11. 7. 2023

Servisná zmluva

047/2023

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Rudňany

11. 7. 2023

Nájomná zmluva

046/2023

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Rudňany

10. 7. 2023

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA

045/2023

Neuvedené

Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT

Obec Rudňany

6. 7. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2023

044/2023

15 000,00 EUR

Obec Rudňany

Obecný športový klub Rudňany

3. 7. 2023

Nájomná zmluva

043/2023

Neuvedené

Obec Rudňany

Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská, Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves

3. 7. 2023

Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác ,,Rekonštrukcia bytov a ambulancie v zdravotnom stredisku v obci Rudňany“

042/2023

52 799,98 EUR

PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 08001 Prešov

Obec Rudňany

8. 6. 2023

ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽIVANÍ MANDÁTNEHO CERTIFIKÁTU

041/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava

Bc. Anna Neuvirthová

8. 6. 2023

ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽIVANÍ MANDÁTNEHO CERTIFIKÁTU

040/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava

Bc. Lenka Gulašiová

8. 6. 2023

ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽIVANÍ MANDÁTNEHO CERTIFIKÁTU

039/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava

Mgr. Valéria Hozzová

8. 6. 2023

ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽIVANÍ MANDÁTNEHO CERTIFIKÁTU

038/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava

Bc. Rastislav Neuvirth

2. 6. 2023

Zmluva o Balíkovom účte

037/2023

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Rudňany

23. 5. 2023

Poistná zmluva - Úrazové poistenie

036/2023

Neuvedené

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Rudňany

18. 5. 2023

Dodatok č.009 k Zmluve o dodávke plynu

035/2023

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel,a.s.

Obec Rudňany

18. 5. 2023

Dodatok k ZMLUVE č. ZO/2018B20318-1 0 ZABEZPEČENÍ VÝKON ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY

034/2023

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me

Obec Rudňany

11. 5. 2023

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

033/2023

Neuvedené

Obec Rudňany

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

10. 5. 2023

ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ

032/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava

Obec Rudňany

4. 5. 2023

ZMLUVA č. 3230761

031/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Rudňany

2. 5. 2023

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

030/2023

180,00 EUR

Ľubomír Ludvik LUTEX, Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník

Obec Rudňany

26. 4. 2023

Dodatok č. 3 k ZoD č. 2022/01

029/2023

Neuvedené

I.N.V.E.S.T. a.s., 345, 02964 Oravská Jasenica

Obec Rudňany

21. 4. 2023

Dodatok č. 3 / 2023 k Zmluve č. 7/2014 o poskytnutĺ finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 23.3.2020

028/2023

Neuvedené

Obec Rudňany

ZŠ, Komenského ulica 3, Smižany

12. 4. 2023

DOHODA Číslo: 23/44/054/503 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnost' formou menších obecných služieb obci

027/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

3. 4. 2023

Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

026/2023

Neuvedené

Obec Rudňany

Centrum volného času

31. 3. 2023

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

025/2023

Neuvedené

Obec Rudňany

Bc. Peter Čopjan SPRÁVA BYTOV-LP

30. 3. 2023

Dohoda č. 23/44/060/123 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podl'a § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne

024/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

30. 3. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov

023/2023

Neuvedené

Obec Rudňany

Martina Tekáčová

28. 3. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

022/2023

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

28. 3. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

021/2023

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

28. 3. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

020/2023

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

27. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

019/2023

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

22. 3. 2023

Dodatok č. 1

018/2023

372 364,75 EUR

EUROBAU, s.r.o.

Obec Rudňany

15. 3. 2023

Návrh poistnej zmluvy 2408925278

017/2023

Neuvedené

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Rudňany

15. 3. 2023

Návrh poistnej zmluvy 2408925323

016/2023

Neuvedené

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Rudňany

6. 3. 2023

Dohoda o preložke plynárenského zariadenia

015/2023

Neuvedené

SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Obec Rudňany

16. 2. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU REGIÓNY č. 131202221

014/2023

2 100,00 EUR

Ekofond SPP, n.o.

Obec Rudňany

10. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2023

013/2023

3 000,00 EUR

Obec Rudňany

Dobrovoľný hasičský zbor

10. 2. 2023

Zmluva poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2023

012/2023

1 200,00 EUR

Obec Rudňany

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

9. 2. 2023

Z M L U V A o poskytovaní štatutárneho auditu uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

011/2023

3 000,00 EUR

Ing. Veronika Kutková, Levočská Dolina 1035/10, 05401 Levoča

Obec Rudňany

9. 2. 2023

Zmluva o úvere č. 86/CC/23

010/2023

300 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Rudňany

8. 2. 2023

KÚPNA ZMLUVA

009/2023

3,00 EUR

1.Miroslav Hozza, Tatiana Hozzová, 2.Ivan Szentkereszty, Mária Szentkeresztyová

Obec Rudňany

6. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2023

008/2023

4 000,00 EUR

Obec Rudňany

Banícky cech Rudňany

3. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2023

007/2023

35 000,00 EUR

Obec Rudňany

Obecný športový klub Rudňany

31. 1. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o vystavení záruky č. 61/2022/BZ

006/2023

podľa čl. 2 dodatku

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Rudňany

30. 1. 2023

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP_IMRK3-2022-004311 zo dňa 02.03.2022, názov projektu: „Miestna občianska poriadková služba v obci Rudňany – pokračovanie“, kód projektu v ITMS2014+: „312083BGS3“

005/2023

Neuvedené

Obec Rudňany

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov)

19. 1. 2023

ZMLUVA číslo 20/2023 o vykonaní ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na rok : 2023

004/2023

podľa cenníka služieb

KLEIN - asanačná služba

Obec Rudňany

16. 1. 2023

K o l e k t í v n u z m l u v u n a o b d o b i e 1.1.2023 - 31.8.2024

003/2023

podľa článku 19

Obec Rudňany

SLOVES - závodný výbor Obce Rudňany

9. 1. 2023

DODATOK č.26 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002W-18

002/2023

podľa článku III

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

9. 1. 2023

DOHODA O UKONČENÍ Zmluvy o poskytovaní štatutárneho auditu č.11/2018

001/2023

Neuvedené

Ing. Mária Kyseľová, Matejovská 4094/54, 058 01 Poprad

Obec Rudňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Aktuálna teplota

23.6.2024 19:06

Aktuálna teplota:

36.5 °C

Vlhkosť:

33.7 %

Rosný bod:

18.0 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:473
TÝŽDEŇ:2752
CELKOM:712105