Aktuálna teplota

1.10.2020 18:22

Aktuálna teplota:

13.3 °C

Vlhkosť:

81.8 %

Rosný bod:

10.3 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 249
TÝŽDEŇ: 837
CELKOM: 316826

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Referát prvého kontaktu

 

Zodpovedá:  Eva Varšová

Kontakt:   tel.:   053 / 4170110

e-mail: eva.varsova@rudnany.sk

Kancelária prvého kontaktu slúži ako centrálny kontaktný bod pre všetkých občanov prichádzajúcich za službami obce. Jej cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie ich žiadostí, uľahčiť im orientáciu v rámci úradu a v poskytovaných službách.

Pracovníčka kancelárie prvého kontaktu je pripravená odpovedať občanom na otázky týkajúce sa činnosti jednotlivých referátov obecného úradu. Občanom poskytuje odborné rady a pomoc pri vypĺňaní tlačív. Ak nie je možné vybaviť všetky náležitosti v kancelárii prvého kontaktu, usmerní klienta na pracovisko, ktoré zabezpečí kompletné vybavenie žiadosti.

 • poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, súvisiace s agendou obecného úradu vo vzťahu k občanom (nazeranie do zbierky zákonov , všeobecné záväzné nariadenia, rozpočet obce, štatút, informácie o poslancoch, komisiách obecného zastupiteľstva),
 • poskytovanie informácií o podujatiach v kultúre,
 • propagácia obce (informačné letáky, časopis Horizont, predaj knihy, pohľadnice mapy obce, prezentačné CD nosiče)
 • poskytovanie informácií o telefónnych číslach, kontaktoch na inštitúcie a organizácie obce,
 • poskytuje tlačivá k žiadostiam,
 • poskytuje pomoc pri vypĺňaní tlačív, žiadostí, formulárov, dotazníkov,
 • poskytuje poradenstvo a pomoc v sociálnej oblasti,
 • vysvetľuje postupnosť krokov pri vybavovaní základných záležitostí a požiadaviek občanov,
 • vydáva rybárske lístky a vedie evidenciu žiadateľov na základe OP,
 • eviduje a vybavuje požiadavky občanov v rámci služieb obyvateľstvu ( hlásenie porúch a opráv v nájomných bytoch),
 • vykonáva hlásenia v obecnom rozhlase,
 • vedie evidenciu stravovaných osôb a stravných lístkov,
 • vykonáva funkciu osobitného príjemcu na dávku v hmotnej núdzi a prídavkov na dieťa,
 • eviduje a vybavuje priestupky na úseku školstva a mládeže, vydáva o nich rozhodnutia,
 • spolupracuje so školskými zariadeniami na území obce podľa potreby,
 • podľa zákona 416/2001 Z. z. na úseku školstva bod 4. – sledovanie plnenia povinnej školskej dochádzky v prvom stupni vo veci neplnenia školskej dochádzky,
 • prijíma námety, pripomienky, podnety alebo kritiky na činnosti súvisiace so samosprávou,