Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 3. 12. 2020
slabý dážď 3 °C -12 °C
piatok 4. 12. oblačno 6/0 °C
sobota 5. 12. zamračené 6/2 °C
nedeľa 6. 12. zamračené 6/2 °C

Aktuálna teplota

3.12.2020 04:16

Aktuálna teplota:

-6.2 °C

Vlhkosť:

64.5 %

Rosný bod:

-11.9 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 64
TÝŽDEŇ: 750
CELKOM: 331294

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Starosta obce

 

Bc. Rastislav NEUVIRTH

Kontakt: 053/4170122, 053/4499102, 0908 981 602

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Sľub starostu:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Starosta

 ● zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady , ak tento zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,

 ● vykonáva obecnú správu,

 ● zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

 ● vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní organizačného poriadku obecného úradu,

 ● rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

 ● Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 ● Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

 Mandát starostu zaniká

● odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

● uplynutím funkčného obdobia,

● vzdaním sa mandátu,

● právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

● pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

● vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,

● zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

● v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,

● smrťou,

● zrušením obce.