Menu

Obec Rudňany
Obec Rudňany

Zmluvy

Oznam  
"Všetky vkladané informácie až do 31.12.2015 sú zverejnené na podstránke - ARCHÍV - FZO (ľavý stĺpec stránky)."

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 1. 2017

Dodatok č. 18 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002/V-18

082/2016

0,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

2. 1. 2017

Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002/V-18 v znení dodatkov č. 1 až č. 18

081/2016

0,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

21. 12. 2016

Z M L U V A o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí

080/2016

0,00 EUR

Ing. František Stanislav

Viacero obcí

20. 12. 2016

Zmluva o poskytnutí služby

079/2016

4 980,00 EUR

Jozef Tarajčák

Obec Rudňany

20. 12. 2016

Zmluva o poskytnutí služby

078/2016

4 983,00 EUR

Jozef DŽUBÁK TIP TOP

Obec Rudňany

19. 12. 2016

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 3.11.2014

077/2016

0,00 EUR

Obec Rudňany

Centrum volného času

19. 12. 2016

Zmluva o umeleckom účinkovaní na kultúrnom podujatí

076/2016

60,00 EUR

FS JAMNIČAN

Obec Rudňany

14. 12. 2016

Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 01.05.2011

075/2016

0,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Rudňany

14. 12. 2016

Dodatok č.l k rámcovej zmluve o poskytovaní výkonov a prác

074/2016

0,00 EUR

SABAR, s.r.o.

Obec Rudňany

5. 12. 2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb

073/2016

0,00 EUR

Cleerio SK s.r.o.

Obec Rudňany

30. 11. 2016

Zmluva o poskytnutí služby.

072/2016

18,00 EUR

Slavomír Noga - MOSA

Obec Rudňany

29. 11. 2016

ZMLUVA O PRIPOJENÍ žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.: 24ZVS0000729975N

071/2016

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

14. 11. 2016

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

070/2016

103,00 EUR

Obec Rudňany

Cukráreň VIA GELATO

3. 11. 2016

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ POMOCI

069/2016

250,00 EUR

Obec Rudňany

JUDr. Marek Kúkelčík - advokát, Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves

2. 11. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2016

068/2016

14 000,00 EUR

Obec Rudňany

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Rudňany

24. 10. 2016

Dodatok č. 1/2016 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 14. 11. 2014

067/2016

80,00 EUR

Obec Rudňany

Gymnázium Javorová 16

11. 10. 2016

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

066/2016

2 400,00 EUR

Ultima Ratio, s.r.o.

Obec Rudňany

5. 10. 2016

Dodatok č. 4/2016 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 01.05.2011 uzatvorenej na základe ustanovenia §8 odst.8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom po

065/2016

13 172,42 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Rudňany

4. 10. 2016

Zmluva č. 45/2016 o spolupráci na úseku školstva v prenesených a originálnych kompetenciách

064/2016

0,00 EUR

Spoločný školský úrad

Obec Rudňany

28. 9. 2016

DOHODA č. 49 /§ 50j/ NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

063/2016

2 623,38 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

15. 8. 2016

Zmluva číslo: 1010/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu

062/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

15. 8. 2016

Zmluva číslo: 1009/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu

061/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

15. 8. 2016

Zmluva číslo: 1008/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu

060/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

15. 8. 2016

Zmluva číslo: 1007/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

059/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

15. 8. 2016

Zmluva číslo: 1006/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

058/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

15. 8. 2016

Zmluva číslo: 1005/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

057/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

15. 8. 2016

Zmluva číslo: 1004/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu

056/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

15. 8. 2016

Zmluva číslo: 1003/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu

055/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

15. 8. 2016

Zmluva číslo: 1002/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

054/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

15. 8. 2016

Zmluva číslo: 1001/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu

053/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

15. 8. 2016

Zmluva číslo: 1000/265/16Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

052/2016

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD

Obec Rudňany

3. 8. 2016

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

051/2016

0,00 EUR

Energia plus s.r.o.

Obec Rudňany

21. 7. 2016

Akceptácia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení' žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, Číslo zmluvy: 24ZVS0000651076C

050/2016

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Rudňany

18. 7. 2016

DODATOK č.17 k Zmluve o zbere,odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002/V-18

049/2016

0,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

18. 7. 2016

Dodatok k združenej zmluve o dodávke plynu

048/2016

0,00 EUR

innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava

Obec Rudňany

18. 7. 2016

Zmluva o dielo na spracovanie: Územný plán obce Rudňany - Zmeny a doplnky č.02, podľa § 536 a nasl. Obch. Zákonnika.

047/2016

4 200,00 EUR

Architektonické štúdio Atrium s.r.o.

Obec Rudňany

18. 7. 2016

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka číslo: 368739/1/2016

046/2016

0,00 EUR

Messer Tatragas, spol. s r. o.

Obec Rudňany

8. 7. 2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov Číslo: 3sl00/BRKO/2015/O-13

045/2016

15,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

8. 7. 2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov Číslo: 3sl00/BRKO/2015/O-14

044/2016

15,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

8. 7. 2016

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov Číslo: 3sl00/BRKO/2014/0-1

043/2016

25,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

7. 7. 2016

Zmluva o dielo č. Z201616665_Z

042/2016

48 000,00 EUR

Doprastav Asfalt, a.s.

Obec Rudňany

4. 7. 2016

DOHODA číslo 52 /§ 52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

041/2016

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

30. 6. 2016

Zmluva o dielo č. Z201616238_Z

040/2016

15 000,00 EUR

Architektonické štúdio Atrium s.r.o.

Obec Rudňany

30. 6. 2016

Zmluva o poskytovaní služieb reklamy.

039/2016

244,80 EUR

Databanka firiem, s.r.o.

Obec Rudňany

17. 6. 2016

Kúpna zmluva č. Z201614980_Z

038/2016

1 799,50 EUR

Ján Soveľ

Obec Rudňany

16. 6. 2016

Zmluva o umeleckom účinkovaní na kultúrnom podujatí

037/2016

60,00 EUR

FS JAMNIČAN

Obec Rudňany

13. 6. 2016

ZMLUVA na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

036/2016

0,00 EUR

HOOK, s.r.o.

Obec Rudňany

10. 6. 2016

Zmluva o dielo č. Z201614196_Z

035/2016

19 980,00 EUR

Š & L stav, s.r.o.

Obec Rudňany

10. 6. 2016

Zmluva o dielo č. Z201614200_Z

034/2016

67 020,00 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Rudňany

8. 6. 2016

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

033/2016

200,00 EUR

JUDr. Marek Kúkelčík - advokát, Starosaská 6, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

31. 5. 2016

Dodatok č. 2/2016 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 01.05.2011

032/2016

14 761,65 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Rudňany

31. 5. 2016

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

031/2016

29,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

31. 5. 2016

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

030/2016

19,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

31. 5. 2016

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

029/2016

29,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

31. 5. 2016

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

028/2016

29,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

31. 5. 2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

027/2016

14,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

31. 5. 2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

026/2016

14,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Rudňany

23. 5. 2016

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

025/2016

0,00 EUR

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Obec Rudňany

20. 5. 2016

Zmluva číslo VSN0907201523

024/2016

0,00 EUR

ENVI - PAK, a.s.

Obec Rudňany

11. 5. 2016

Poistenie vozidiel MOJE AUTO

023/2016

317,68 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Obec Rudňany

11. 5. 2016

Súhrnný návrh poistnej zmluvy

022/2016

981,29 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Obec Rudňany

11. 5. 2016

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

021/2016

0,00 EUR

TOMS-SK, s.r.o, Jesenského 6, 962 11 Detva

Obec Rudňany

29. 4. 2016

Oprava vstupných schodísk bytového domu.

020/2016

16 260,00 EUR

Ademma s.r.o.

Obec Rudňany

26. 4. 2016

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 07.03.2016

019/2016

0,00 EUR

Obec Rudňany

Štefan Jendrek

6. 4. 2016

v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. túto

018/2016

0,00 EUR

SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

Obec Rudňany

7. 3. 2016

Kúpna zmluva v zmysle § 588 a nasl. a v zmysle §151n ods.1 a ods.2 zákona č. 40/1964 Zb.

017/2016

42,00 EUR

Obec Rudňany

Štefan Jendrek

2. 3. 2016

Kúpna zmluva č. Z20164034_Z

016/2016

77 880,00 EUR

TOMS-SK, s.r.o, Jesenského 6, 962 11 Detva

Obec Rudňany

26. 2. 2016

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

015/2016

80,00 EUR

Obec Rudňany

CVČ pri ZŠ

22. 2. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2016

014/2016

2 700,00 EUR

Obec Rudňany

Banícky cech Rudňany

19. 2. 2016

Zmluva poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2016

013/2016

800,00 EUR

Obec Rudňany

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

19. 2. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2016

012/2016

4 000,00 EUR

Obec Rudňany

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Rudňany

19. 2. 2016

ZMLUVA O PRIPOJENÍ do distribučnej siete

011/2016

231,36 EUR

SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Obec Rudňany

4. 2. 2016

Dodatok č.16 k Zmluve o zbere,odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Rudňany č. 6000/2002/V-18

010/2016

0,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

1. 2. 2016

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

009/2016

1 500,00 EUR

Cleerio SK s.r.o.

Obec Rudňany

1. 2. 2016

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

008/2016

80,00 EUR

Obec Rudňany

Základná škola Rudňany

29. 1. 2016

Rámcová zmluva o poskytovaní výkonov a prác pre rok 2016

007/2016

0,00 EUR

SABAR, s.r.o.

Obec Rudňany

29. 1. 2016

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 3.11.2014

006/2016

120,00 EUR

Obec Rudňany

Centrum voľného času ADAM

29. 1. 2016

Dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 2/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 01.05.2011

005/2016

16 177,08 EUR

Obec Rudňany

Spišská katolícka charita

29. 1. 2016

Zmluva o poskytnutí služby

004/2016

4 950,00 EUR

Obec Rudňany

Jozef Tarajčák

22. 1. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2016

003/2016

38 000,00 EUR

Obec Rudňany

Obecný športový klub Rudňany

5. 1. 2016

Dohoda číslo 106/§ 52/2015/ PZ VAOTP SR

002/2016

8 164,80 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Obec Rudňany

4. 1. 2016

Zmluva o poskytnutí služby

001/2016

18,00 EUR

Slavomír Noga - MOSA

Obec Rudňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Aktuálna teplota

21.7.2024 03:07

Aktuálna teplota:

19.1 °C

Vlhkosť:

70.8 %

Rosný bod:

13.7 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:49
TÝŽDEŇ:1626
CELKOM:721968